Walne zebranie SRK – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, 02 kwietnia, 2023

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Walne zebranie SRK

W dniu 12 listopada w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 10.00 Mszą Święta, którą celebrował ks.dr Tomasz Cuber diecezjalny Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Krzysztof Szatan, który zgodnie z procedurą przedstawił porządek obrad i poprosił zebranych i jego zatwierdzenie. Prezes poinformował też zebranych, że decyzją Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza nowym asystentem kościelnym stowarzyszenia został ks. dr Tomasz Cuber.

W krótkim wystąpieniu ks.Tomasz przedstawił się zebranym. Sprawozdanie Zarządu Głównego za okres od 14 listopada 2015 roku do 10 listopada 2016 roku przedstawił prezes Krzysztof Szatan. W sprawozdaniu prezes zwrócił uwagę na działania merytoryczne minionego roku i przedstawił informacje finansowe. Krystyna Rusin Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej w swoim sprawozdaniu nie wniosła uwag do sprawozdania Zarządu Głównego SRK i postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania za miniony rok. Zatwierdzono też plan pracy na przyszły rok. Po dyskusji i wolnych wnioskach, zebrani członkowie przegłosowali kilka uchwał do realizacji. Krzysztof Szatan przypomniał też zebranym o reaktywacji cyklicznej konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ” we współpracy z Regionem Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Konferencja odbędzie się 19 listopada w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. Spotkanie zakończyła modlitwa poprowadzona przez ks. Tomasza Cubera.