Walne zebranie SRK – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Walne zebranie SRK

W dniu 12 listopada w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 10.00 Mszą Święta, którą celebrował ks.dr Tomasz Cuber diecezjalny Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Krzysztof Szatan, który zgodnie z procedurą przedstawił porządek obrad i poprosił zebranych i jego zatwierdzenie. Prezes poinformował też zebranych, że decyzją Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza nowym asystentem kościelnym stowarzyszenia został ks. dr Tomasz Cuber.

W krótkim wystąpieniu ks.Tomasz przedstawił się zebranym. Sprawozdanie Zarządu Głównego za okres od 14 listopada 2015 roku do 10 listopada 2016 roku przedstawił prezes Krzysztof Szatan. W sprawozdaniu prezes zwrócił uwagę na działania merytoryczne minionego roku i przedstawił informacje finansowe. Krystyna Rusin Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej w swoim sprawozdaniu nie wniosła uwag do sprawozdania Zarządu Głównego SRK i postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania za miniony rok. Zatwierdzono też plan pracy na przyszły rok. Po dyskusji i wolnych wnioskach, zebrani członkowie przegłosowali kilka uchwał do realizacji. Krzysztof Szatan przypomniał też zebranym o reaktywacji cyklicznej konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ” we współpracy z Regionem Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Konferencja odbędzie się 19 listopada w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. Spotkanie zakończyła modlitwa poprowadzona przez ks. Tomasza Cubera.