Solidarni z Rodziną – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
poniedziałek, 26 lutego, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Solidarni z Rodziną

Konferencja „Solidarni z rodziną” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, które jest w społeczeństwie. Zebraliśmy się tutaj, aby zaprosić stronę kościelną, rządową, samorządową, parlamentarną i społeczną, aby omówić kwestie dotyczące rodziny oraz kłopoty, które mają – mówił Krzysztof Szatan, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

W Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyła się konferencja „Solidarni z rodziną”, w której uczestniczyli parlamentarzyści, burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z powiatu sandomierskiego, duchowni, związkowcy oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa seniora Edwarda Frankowskiego. W kazaniu bp Frankowski podkreślił znaczenie solidarności i jedności w budowaniu silnego społeczeństwa i co za tym idzie silnych rodzin. Przypominając narodziny NSZZ „Solidarność”, nawoływał do odnowienia i nawiązania do ideałów, jakie legły u podstaw powstania największego ruchu w dziejach Polski.

Część konferencyjną rozpoczął referat ks. dr. Tomasza Cubera, poświęcony apostolatowi rodziny w społeczeństwie w aspekcie ekonomicznym, kulturalnym, patriotycznym i religijnym.

– W rodzinie wychowują się przyszli obywatele państwa, którzy będą decydować o jego losach. Stąd tak ważne jest, aby rodzice byli świadomi swej roli i obowiązku spoczywających na nich. Równie ważna jest odpowiedzialność państwa za współczesne rodziny. Dbałość o to, by aspekty ekonomiczne i polityczne nie przysłoniły polityki prorodzinnej, która winna być priorytetem każdego państwa – podkreślił ks. Tomasz Cuber.

Podczas konferencji prelegenci, jak i zaproszeni goście podkreślali dobre zmiany, jakie zaszły w polityce prorodzinnej obecnego rządu. Poseł Krzysztof Lipiec wspomniał o wdrożonych już programach na rzecz poprawy ekonomicznej rodzin, w tym „Rodzina 500+” oraz niedawno przyjętym Narodowym Programie Mieszkaniowym, zwanym w skrócie „Mieszkanie+”. Zapowiedział również, iż jego partia Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza poprzestać na wspomnianych przedsięwzięciach, ale iść jeszcze dalej w polityce prorodzinnej.

Socjolog dr Urszula Bąk zwróciła natomiast uwagę na zagrożenia, jakie czyhają na współczesne rodziny. Andrzej Kaczmarek, przewodniczący Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenia przedstawił inicjatywy podejmowane przez związek na rzecz rodzin.

Podczas dyskusji podsumowującej konferencję poseł Marek Kwitek zauważył, iż w tym roku 1/5 budżetu państwa trafiła do rodzin w formie realizacji różnych programów.

– Dzisiejsza konferencja była nawiązaniem do spotkań organizowanych od 1995 r. – informował Krzysztof Szatan, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji sandomierskiej.– Odbywały się one cyklicznie do roku 2007. Później nastąpiła przerwa. Obecnie, w obliczu pozytywnych zamian toczących się w Polsce, pragniemy owe konferencje reaktywować. Mamy nadzieję, że będą to ponownie coroczne spotkania w szerokim gremium, które pozwoli na wypracowywanie nowych i dobrych rozwiązań na rzecz rodzin.

Patronat honorowy na konferencją objął biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Organizatorami zaś były Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej oraz Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.