„Jesteście wybrani” – szkoleniu dla osób prowadzących czy przygotowujących kursy dla narzeczonych – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
czwartek, 18 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

„Jesteście wybrani” – szkoleniu dla osób prowadzących czy przygotowujących kursy dla narzeczonych

12 marca w niedzielę w domu rekolekcyjnym Quo vadis w Sandomierzu 84 osoby z całej diecezji (głównie pary małżeńskie) uczestniczyło w szkoleniu dla osób prowadzących czy przygotowujących kursy dla narzeczonych. Uczyli się oni m.in. o komunikacji z narzeczonymi, oraz ukazane im zostały konkretne sposoby prowadzenia kursów. Według nowej instrukcji obowiązującej w naszej diecezji, każdy kurs ma być prowadzony przez księdza, doradcę życia rodzinnego i właśnie parę czy pary małżeńskie. Żeby jednak dane małżeństwa, czy osoby, mogły włączać się w taką posługę, muszą mieć misję kanoniczną, która wydawana jest na okres dwóch lat, po odbyciu odpowiedniej formacji.

Szkolenie rozpoczęło się o godz. 10.00 spotkaniem z biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, który, błogosławiąc uczestnikom, mówił o wyzwaniach, jakie na ten czas stoją przed Duszpasterstwem Rodzin, nie tylko w naszej diecezji, ale w całej Polsce. Prosił też o modlitwę za Synod Diecezjalny, który rozpocznie się 25 marca.

Następnie małżonkowie uczestniczyli w konferencji oraz ćwiczeniach na temat, jak skutecznie i dobrze prowadzić kurs, jak trafiać do narzeczonych, jak ich zaciekawić. Na pierwsze miejsce wysuwa się sprawa pozytywnego mówienia a nie straszenia czy ukazywania zła, oraz dobrego nastawienia do narzeczonych (nie przekreślania ich, nawet jeśli wydaje nam się, że jakimiś pytaniami nas „atakują”).

Następnie należy mieć konkretny cel, do którego chce się doprowadzić narzeczonych. Ważne jest też, aby spotkanie było różnorodne. Inne ważne elementy kursów to odpowiedni czas (nigdy nie przedłużać, a raczej skończyć przed czasem), dobre, odpowiednie miejsce, aktualna wiedza prowadzących o małżeństwie i rodzinie (na dzisiejszy czas obowiązkowym podręcznikiem do przeczytania dla prowadzących jest adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris laetitia). Bardzo ważna jest też modlitwa za narzeczonych, z którymi przychodzi nam się spotkać.O 12.00 małżonkowie uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej przez ks. Tomasza Cubera – dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej diecezji. Podczas kazania, nawiązując do Ewangelii z dnia, dotyczącej Przemienienia Pańskiego, mówił:

„Wy jesteście dziś wybrani, tak jak 2000 lat temu Piotr, Jakub i Jan… Jezus wybrał Was z całej diecezji”.

Kaznodzieja mówił też, aby się nie lękać, bo według pierwszego czytania z Księgi Rodzaju, Bóg będzie obficie błogosławił tym, których wybrał.

Po Mszy świętej, obiedzie i krótkiej przerwie, małżonkowie uczestniczyli w kolejnych konferencjach. Państwo Marta i Marek Babikowie z Krakowa, którzy prowadzili cały kurs, zapoznali uczestników z konkretnymi tematami (które oni sami omawiają podczas kursów – prowadzą je już 20 lat) i technikami ich realizacji. Jednym z ważnych zagadnień jest: „Miłość…, czym ona jest?”. W miłości muszą być takie elementy, jak – otwarcie się na drugą osobę, akceptacja, szacunek i podziw, umiejętność przebaczania, odpowiedzialność, kompromis oraz wolność. Podsumowaniem były zdania: MIŁOŚĆ JEŚLI NIE WZRASTA TO UMIERA, oraz NAJWIĘKSZE DOBRO, JAKIE MOŻE UCZYNIĆ OJCIEC DLA SWOICH DZIECI TO BARDZO KOCHAĆ ICH MATKĘ i odwrotnie: NAJWIĘKSZE SZCZĘŚCIE JAKIE MATKA MOŻE DAĆ SWOIM DZIECIOM TO BARDZO KOCHAĆ ICH TATĘ.

Następnie prelegenci mówili, że warto dać narzeczonym takie ćwiczenia, aby zobaczyli, co ich łączy w związku, dlaczego chcą być razem, oraz co dla nich (każdego z osobna) jest ważne (hierarchia wartości), a także uświadomić im, że po ślubię nie będzie tylko pięknie i kolorowo, że zaczną się „schody”. Cała sztuka polega na tym, żeby umiejętnie rozwiązywać konflikty. „TRZEBA BYĆ DO SIEBIE PODOBNYM BY SIĘ ROZUMIEĆ, NIECO RÓŻNYM BY SIĘ KOCHAĆ” – podkreślali prowadzący. Podstawą małżeństwa jest też wspólna modlitwa oraz apostolstwo na rzecz innych – mówili Marta i Marek Babikowie.

To co charakteryzowało to szkolenie – ogromna radość, zarówno organizatorów (ks. Tomasz Cuber), jak i prelegentów i uczestników. Tworzyli oni tego dnia wielką Bożą rodzinę, pełną szczęścia, przyjaźni (…). Można powiedzieć, że radowali się z wybrania i napełnieni Bożą mocą i odpowiednią wiedzą gotowi są do posługi, do jakiej Bóg ich dzisiaj powołał.

Oprc. Jadwiga Zynwala