Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

– Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

W Sandomierzu dnia 22 kwietnia odbyło się sympozjum naukowo-duszpasterskie poświęcone parafialnemu duszpasterstwu rodzin i małżeństw w świetle papieskiej adhortacji Amoris Laetitia.

– Wiele osób, w tym teologów po przeczytaniu adhotrtacji Amoris Laetitia określa ją, jako poradnik rodzinny, który powinien być w każdym domu. Walorem dokumentu jest prosty, zrozumiały język oraz aktualność tematyki. Papież tym dokumentem stara się otworzyć drzwi do duszpasterstwa pozytywnego, gościnnego, umożliwiającego stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. Papież Franciszek podkreśla, że główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafię, dlatego nasze sympozjum koncentruje się właśnie na tej tematyce – poinformował ks. Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej.

Sympozjum rozpoczęła Msza św., sprawowana pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza wraz z kapłanami z całej diecezji zaangażowanymi w duszpasterstwo małżeństw oraz licznych proboszczów.

Biskup K. Nitkiewicz mówił w homilii, że Chrystus Zmartwychwstały udziela wierzącym w Niego pełni życia. Chodzi tu o uczestnictwo w życiu samego Boga stwórcy i odkupiciela, a nie tylko o egzystencję w wymiarze biologicznym. Ta obfitość życia przedstawiona wymownie na obrazie Chrystusa Miłosiernego, jako promienie wychodzące z Jego serca, niesie duchowe odrodzenie, szczęście i pokój wszystkim wierzącym, w tym chrześcijańskim rodzinom i wspólnotom, a przez ich obecność w świecie, całej ludzkości. Jest jak mówi św. Jan Paweł II, łaską i odpowiedzialnością. Zmartwychwstały Pan wzywa swoich uczniów do udziału w Jego zbawczym dziele.

Czytaj dalej na diecezjasandomierska.pl: Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom