Dekanalne Spotkanie Małżeństw w Połańcu – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
sobota, 25 marca, 2023

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Dekanalne Spotkanie Małżeństw w Połańcu

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku, w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu miało miejsce Dekanalne Spotkanie Małżeństw, zorganizowane przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Połaniec. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Wzięło   w nim udział kilkanaście par małżeńskich, reprezentujących różne parafie połanieckiego dekanatu.  Spotkanie miało charakter dnia skupienia. Złożyły się nań  dwie konferencje o charakterze refleksyjno – teologicznym oraz wspólna Msza Święta.

Część konferencyjna  odbyła się w domu parafialnym. Jej gospodarzem był Dziekan dekanatu Połaniec, ksiądz Witold Dobrzański. Konferencje  poprowadzili   znani  w kręgach duszpasterstwa rodzin prelegenci  z Krakowa –  państwo Marta i Marek Babikowie. Temat pierwszego wykładu brzmiał: ,,Być mężem, być żoną…”. Bazując na własnym 25 – letnim stażu małżeńskim , państwo Babikowie w prosty a zarazem bardzo przekonywający sposób poruszyli kwestię relacji małżeńskich, udzielając praktycznych rad i wskazówek, jak w codziennym życiu wysyłać do siebie werbalne  komunikaty, aby stały się one podstawą budowy więzi i  zgodnego pożycia. Na konkretnych przykładach pokazali, jak  rozładowywać w rodzinie  sytuacje napięcia, wzmacniać u współmałżonka poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowości, okazywać  mu za pomocą  słów i  gestów swój szacunek i miłość. Uzupełnieniem  konferencji były slajdy, odwołujące się  do teoretycznych podstaw psychologii miłości  i eksponujące rolę właściwej  komunikacji w kontaktach z drugim człowiekiem.

Druga konferencja państwa Babików odbyła się po kilkunastominutowej przerwie na kawę i pyszne ciastko, przygotowane przez uczestników spotkania. Tym razem wykład dotyczył bardziej intymnej sfery małżeńskich relacji i nosił tytuł : ,, Psychologiczne i biologiczne aspekty relacji małżeńskich”.  Punktem wyjścia do rozważań było  obejrzenie krótkiego filmu, ukazującego istotę różnic w psychice, a co za tym idzie – różnic w zachowaniach  mężczyzny i kobiety. Prelegenci  spojrzeli na tę różnorodność przez aspekt twórczego zamysłu Boga, uświadamiając zebranym, że dzięki posiadaniu elementarnej   wiedzy z zakresu psychologii i  wykorzystaniu jej w właściwym  podejściu do spraw seksualności, małżonkowie wychodzą naprzeciw swoim oczekiwaniom, a ich więź  małżeńska pogłębia się i trwa mimo upływu lat.

Zwieńczeniem dnia skupienia była wspólna Msza Święta w intencji uczestników oraz wszystkich rodzin z połanieckiego  dekanatu, poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty. Eucharystię  sprawowało czterech miejscowych  kapłanów:  ks. dziekan Witold Dobrzański – proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu,  ks. kanonik Jan Wamyj – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Połańcu,  ks. kanonik  Krzysztof  Serafin  – proboszcz parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej oraz ks. kanonik Piotr Góra – proboszcz parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie. Głównym celebransem  był dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr  Tomasz Cuber, który w krótkiej  homilii wskazał na ważny problem rozpadu małżeństw i rodzin, upatrując ego przyczyny w działaniu szatana. Szatan bowiem  naprowadza ludzi na postawę odwróconego modelu miłości (,,co ty mi możesz dać?” zamiast: ,,chcę dać ci coś z siebie, ponieważ cię kocham  i pragnę twojego dobra”). W kontekście tego kaznodzieja wskazał dwie drogi, prowadzące ku rodzinnemu szczęściu. Po pierwsze –  musimy pamiętać, ze miłość to dar  z siebie, to poświęcenie swojego czasu, uwagi, czułości i troski drugiemu człowiekowi.  Po drugie – musimy nauczyć się przebaczać, aby nasze rodziny były ,,silne Bogiem”. Konkluzja  kazania doprowadziła do życiowego motta patrona dnia, św. brata Alberta, który kierował się w życiu zasadą ,,Pokochać człowieka”. Eucharystia zakończyła się  udzieleniem  indywidualnego błogosławieństwa. wszystkim obecnym parom małżeńskim, które otrzymały pamiątkowy obrazek z modlitwą za współmałżonka i zadeklarowały chęć codziennego odmawiania tej modlitwy.

Z pewnością dzień skupienia wywarł pozytywne piętno na wszystkich uczestnikach. Stanowił okazję do refleksji nad przyczyną  naszych destruktywnych zachowań i dał nam impuls, jak na nowo podjąć trud wspólnych wysiłków w celu budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej. Mamy nadzieję, że było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w kręgu takiej wspólnoty. Dołożymy wszelkich starań, aby następny dzień skupienia zgromadził  przynajmniej dwukrotnie większą liczbę uczestników. Dziękujemy organizatorom za możliwość przeżycia tych budujących chwil.

Anna Wąż