Dekanalne Spotkanie Małżeństw w Połańcu – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Dekanalne Spotkanie Małżeństw w Połańcu

W sobotę, 17 czerwca 2017 roku, w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu miało miejsce Dekanalne Spotkanie Małżeństw, zorganizowane przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Połaniec. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Wzięło   w nim udział kilkanaście par małżeńskich, reprezentujących różne parafie połanieckiego dekanatu.  Spotkanie miało charakter dnia skupienia. Złożyły się nań  dwie konferencje o charakterze refleksyjno – teologicznym oraz wspólna Msza Święta.

Część konferencyjna  odbyła się w domu parafialnym. Jej gospodarzem był Dziekan dekanatu Połaniec, ksiądz Witold Dobrzański. Konferencje  poprowadzili   znani  w kręgach duszpasterstwa rodzin prelegenci  z Krakowa –  państwo Marta i Marek Babikowie. Temat pierwszego wykładu brzmiał: ,,Być mężem, być żoną…”. Bazując na własnym 25 – letnim stażu małżeńskim , państwo Babikowie w prosty a zarazem bardzo przekonywający sposób poruszyli kwestię relacji małżeńskich, udzielając praktycznych rad i wskazówek, jak w codziennym życiu wysyłać do siebie werbalne  komunikaty, aby stały się one podstawą budowy więzi i  zgodnego pożycia. Na konkretnych przykładach pokazali, jak  rozładowywać w rodzinie  sytuacje napięcia, wzmacniać u współmałżonka poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowości, okazywać  mu za pomocą  słów i  gestów swój szacunek i miłość. Uzupełnieniem  konferencji były slajdy, odwołujące się  do teoretycznych podstaw psychologii miłości  i eksponujące rolę właściwej  komunikacji w kontaktach z drugim człowiekiem.

Druga konferencja państwa Babików odbyła się po kilkunastominutowej przerwie na kawę i pyszne ciastko, przygotowane przez uczestników spotkania. Tym razem wykład dotyczył bardziej intymnej sfery małżeńskich relacji i nosił tytuł : ,, Psychologiczne i biologiczne aspekty relacji małżeńskich”.  Punktem wyjścia do rozważań było  obejrzenie krótkiego filmu, ukazującego istotę różnic w psychice, a co za tym idzie – różnic w zachowaniach  mężczyzny i kobiety. Prelegenci  spojrzeli na tę różnorodność przez aspekt twórczego zamysłu Boga, uświadamiając zebranym, że dzięki posiadaniu elementarnej   wiedzy z zakresu psychologii i  wykorzystaniu jej w właściwym  podejściu do spraw seksualności, małżonkowie wychodzą naprzeciw swoim oczekiwaniom, a ich więź  małżeńska pogłębia się i trwa mimo upływu lat.

Zwieńczeniem dnia skupienia była wspólna Msza Święta w intencji uczestników oraz wszystkich rodzin z połanieckiego  dekanatu, poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty. Eucharystię  sprawowało czterech miejscowych  kapłanów:  ks. dziekan Witold Dobrzański – proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu,  ks. kanonik Jan Wamyj – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Połańcu,  ks. kanonik  Krzysztof  Serafin  – proboszcz parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Beszowej oraz ks. kanonik Piotr Góra – proboszcz parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie. Głównym celebransem  był dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr  Tomasz Cuber, który w krótkiej  homilii wskazał na ważny problem rozpadu małżeństw i rodzin, upatrując ego przyczyny w działaniu szatana. Szatan bowiem  naprowadza ludzi na postawę odwróconego modelu miłości (,,co ty mi możesz dać?” zamiast: ,,chcę dać ci coś z siebie, ponieważ cię kocham  i pragnę twojego dobra”). W kontekście tego kaznodzieja wskazał dwie drogi, prowadzące ku rodzinnemu szczęściu. Po pierwsze –  musimy pamiętać, ze miłość to dar  z siebie, to poświęcenie swojego czasu, uwagi, czułości i troski drugiemu człowiekowi.  Po drugie – musimy nauczyć się przebaczać, aby nasze rodziny były ,,silne Bogiem”. Konkluzja  kazania doprowadziła do życiowego motta patrona dnia, św. brata Alberta, który kierował się w życiu zasadą ,,Pokochać człowieka”. Eucharystia zakończyła się  udzieleniem  indywidualnego błogosławieństwa. wszystkim obecnym parom małżeńskim, które otrzymały pamiątkowy obrazek z modlitwą za współmałżonka i zadeklarowały chęć codziennego odmawiania tej modlitwy.

Z pewnością dzień skupienia wywarł pozytywne piętno na wszystkich uczestnikach. Stanowił okazję do refleksji nad przyczyną  naszych destruktywnych zachowań i dał nam impuls, jak na nowo podjąć trud wspólnych wysiłków w celu budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej. Mamy nadzieję, że było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w kręgu takiej wspólnoty. Dołożymy wszelkich starań, aby następny dzień skupienia zgromadził  przynajmniej dwukrotnie większą liczbę uczestników. Dziękujemy organizatorom za możliwość przeżycia tych budujących chwil.

Anna Wąż