XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 21 października 2017 [Relacja] – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 21 października 2017 [Relacja]

W dniu 21 października w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 9.00 Mszą Święta w Kaplicy,  której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, diecezjalny Duszpasterz  Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Krzysztof Szatan, przedstawiając porządek obrad, który zebrani zatwierdzili do realizacji. Następnie ks. dyr. Tomasz Cuber omówił zamierzenia w związku z obchodami dwusetnej rocznicy erygowania Diecezji Sandomierskiej.

Sprawozdanie z działań Zarządu Głównego za okres od 19 listopada 2016 roku do 20 października 2017 roku  złożył prezes  Krzysztof Szatan. Zwrócił uwagę zebranych na działania merytoryczne w minionym roku i przedstawił informację o stanie finansów Stowarzyszenia. Krystyna Rusin, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, w sprawozdaniu z kontroli działalności i dokumentacji Stowarzyszenia nie wniosła uwag. Zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania. Zatwierdzono też plan pracy Stowarzyszenia na 2018 rok, z uwzględnieniem wydarzeń jubileuszowych.

Po dyskusji, zebrani przyjęli dwie uchwały, podkreślając potrzebę utrzymania aktywnych działań i konieczność realizacji przyjętego planu. Prezes Krzysztof Szatan podjął zobowiązanie reaktywacji działalności i założenia nowych kół w: Koprzywnicy, Zawichoście, Bidzinach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedstawił też zebranym stan przygotowań do konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ”,  która odbędzie się 18 listopada  w Domu Katolickim  w Sandomierzu. Dla każdego koła rozdano po 10 plakatów i 10 zaproszeń. Poprzez ks. dziekanów skierowano do rozpowszechniania na tablicach przykościelnych 220 plakatów, celem poinformowania wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie zakończono modlitwą, którą poprowadził ks. Tomasz Cuber.