Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, Październik 16, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Wręczenie Misji Kanonicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 30 września 2018 roku w parafii Świętej Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas Mszy Świętej o 9 godz. Pani  Sylwia Król otrzymała Misję Kanoniczną uprawniającą do posługi narzeczonym, małżonkom i rodzinom.  Wydarzenie to poprzedziło podziękowanie dotychczasowej Doradczyni Życia Rodzinnego Pani Grażynie Rzepce posługując w tej parafii ponad 20 lat. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Obecna również była również Diecezjalna Doradczyni Pani mgr Maria Kryszpin.

Czytaj więcej:

Konferencja „Solidarni z Rodziną”- wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole w roku jubileuszu 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej i 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 29 września w Domu Katolickim pod honorowym patronatem JE Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza odbyła się kolejna z cyklu Konferencja „Solidarni z Rodziną” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania, w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej było wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin przybliżył zebranym postać śp. Aliny Kowalskiej, zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i poradnictwa rodzinnego Diecezji Sandomierskiej. Pani Alina Kowalska pochodziła z Ostrowca Św. w środowisku lokalnym była doceniana za wielkie zaangażowanie w pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdowały się w bardzo trudniej sytuacji życiowej. Na te cele pozyskiwała środki finansowe, otwierała świetlice środowiskowe. To jej zasługą było utworzenie domu rekolekcyjnego w Jędrzejowie koło Ostrowca. 25 marca 2012 roku w 20. rocznicę wyznaczenia przez papieża Jana Pawła II nowych granic diecezji w Polsce została uhonorowana przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza tytułem „Protector Vitae”. Alina Kowalska zmarła 13 sierpnia 2018 roku, w swoim życiu zawsze wierna Bogu i oddana drugiemu człowiekowi. Uczestnicy konferencji w modlitwą uczcili jej pamięć.

Oficjalną część konferencji otworzył Krzysztof Szatan prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Przedstawił on cele i założenia spotkania przywitał zaproszonych gości i uczestników. Następnie słowa wprowadzenia do zebranych skierował ks. Bp Edward Frankowski, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tematu konferencji dla współczesnego człowieka. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, przywołał słowa „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Zwrócił uwagę, że pamięć o przeszłości i tożsamość narodowa jest bardzo ważna w obecnych czasach globalnego społeczeństwa.
„Wychowanie patriotyczne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła” to temat wykładu ks. dr. Tomasza Cubera. W swoim wystąpieniu między innymi podkreślił on rolę rodziny. Stwierdził, że „mówiąc o patriotyzmie o różnych aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym rolę rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczpospolitej, przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają nade wszystko na rodzinie”. W podsumowaniu wykładu odwołał się do wydanego przez biskupów polskich w 2017 roku dokumentu „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, którym biskupi stwierdzili, że „wielka lekcja polskiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tylko dana, ale i zadana. Polska była, jest i powinna pozostać we współczesnej Europie i świecie symbolem solidarności, otwartości i gościnności.”

Konieczność współpracy Rodziny i Szkoły w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży to temat wykładu dr Urszuli Bąk. W jednym z punktów wykładu dr Urszula Bąk stwierdziła, że „Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym mieści się w ogólnie rozumianym wychowaniu, zwłaszcza wychowaniu ku wartościom i jest jego szczególną emanacją. W swoim wykładzie spróbowała odpowiedzieć na pytanie do czego można sprowadzić wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym? W odpowiedzi mamy stwierdzenie, że istotą takiego działania jest wspomaganie wychowanków aby uznali te wartości za ważne i umiejscowili je na wysokiej pozycji w budowanej przez siebie hierarchii wartości a następnie byli gotowi do ich urzeczywistniania. Podkreśliła i przypisała szczególną rolę w wychowaniu patriotycznym rodzinie i szkole. To tam powinno być wychowanie dzieci i młodzieży na patriotów. Poprzez jednolity przekaz historii, wzorów zachowań członka narodu, obywatela jest warunkiem skutecznego i prawidłowo przebiegającego procesu socjalizacji patriotycznej.

Podczas konferencji wystąpił zespół muzyczny ze Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Zespół tworzą nauczyciele- Pani Aneta Trościńska i Renata Kaczorowska- Warton oraz uczennice Klaudia Huk i Zofia Krakowiak. Przerywniki muzyczne między wykładami były zapowiedziane przez Panią Dyrektor Joannę Szmuc z odpowiednio dobranym komentarzem. Zespół wykonał utwory muzyczne: „Twoja miłość jak ciepły deszcz … .”, „Cisza, modlitwa Katyńska”, „Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej … .” , „Pytasz mnie: co to jest patriotyzm”. Występ był pokazem patriotyzmu w praktyce. Konferencję podsumował Pan Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Na koniec ks. Bp Edward Frankowski wszystkim uczestnikom spotkania pobłogosławił i podziękował za wspaniałą inicjatywę.

Opracowała:
Alicja Szatan

Czytaj więcej:

Trwać przy małżonku na dobre i złe

W łączności z XXXIV Ogólnopolską Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 23 września w par. pw. Św. Jana Pawła II na każdej Mszy świętej miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie, jak przed laty przysięgali sobie na nowo miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że nigdy się nie opuszczą. Ks. Proboszcz Marcin Hanus podczas kazania, odpowiadając na pytanie po co to? powiedział: „Chociażby po to,  że w momencie ślubu – drodzy małżonkowie – wchodziliście we wspólne życie pełni optymizmu, nadziei, zakochani, nierzadko w różowych okularach, marzyliście, że będzie idealnie”. A życie pokazało inaczej. Dziś często o tą miłość, która jest krucha  – mówił dalej proboszcz – trzeba walczyć, troszczyć się, ciągle pracować, aby ją wzmacniać. „Dlatego proszę Was – Drodzy Małżonkowie, stańcie ponownie przed ołtarzem. Odnówcie wasze przyrzeczenia małżeńskie. Spójrzcie na siebie. Jesteście bogatsi o wspólne doświadczenia – te dobre i złe. Niech więc teraz nastąpi moment, aby strząsnąć kurz, aby przypomnieć sobie tę najważniejszą prawdę, że nie jesteście sami, że jest z wami Jezus Chrystus.

Stańcie dziś ponownie przed naszym Zbawcą. Stańcie ponownie, z własnej woli przed Bogiem. Stańcie bardziej świadomi słów <<tak mi dopomóż Panie Boże>>.

I proszę Was powtórzcie za chwilę słowa, które pozwolą odnowić Wam przysięgę małżeńską. Powiedzcie sobie nawzajem: Tak! Chcę trwać przy tobie, takim jaki, jaka jesteś. Chcę być przy Tobie w zdrowiu i chorobie, w radościach i smutkach. Chcę trwać pełen, pełna miłości, którą czerpię z Pełni Miłości – Chrystusa i z Jego ofiary. I… i kochać po stokroć! … W CHRYSTUSIE …AŻ DO ŚMIERCI!!!!”.

Po Mszy świętej o godz. 12.00, jak w każdą niedzielę odbyło się też indywidualne błogosławieństwo dzieci.

Czytaj więcej:

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę – 22-23 września 2018 [Relacja]

W dniach 22-23 września odbyła się na XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, której hasłem były wypowiedziane niegdyś przez kardynała Stefana Wyszyńskiego słowa: „ Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu.”

To modlitewne spotkanie zaingerowała w sobotę Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel, nowy przewodniczący Rady ds. Rodziny. W homilii bp Śmigiel zwrócił uwagę, że obecnie „toczymy bój o obecność Boga w życiu naszych rodzin, o świętość małżeństw o świętość do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

W czasie pielgrzymki zgromadzeni wysłuchali konferencji na temat adopcji, przekazywania wiary dzieciom oraz relacji małżonków uczestniczących w sierpniowym Światowym Spotkaniu Rodzin z Papieżem Franciszkiem w Dublinie. Była również możliwość obejrzenia wystawy przygotowanej przez IPN pt. „Rodzina w służbie życiu” poświęcona rodzinie Ulmów, zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom.

Kulminacyjnym punktem  spotkania była  niedzielna Msza św. na Szczycie Jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który podkreślił, że życie chrześcijańskich rodzin musi być budowane na Eucharystii, by móc oprzeć się przed naporem zła, bo to rodzina jest warunkiem trwania prawdziwie ludzkiego świata.

Podczas Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i zawierzenie Matce Bożej wszystkich małżeństw i rodzin.

Coroczne ogólnopolskie spotkanie modlitewne małżeństw i rodzin to również okazja do tego, by nowi doradcy życia rodzinnego  u początków swojej pracy apostolskiej mogli stanąć przed obliczem Matki i powiedzieć „Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam.” By oddać  trud i radość swojej formacji i dbać o to, by miłość małżeńska i rodzinna w sercach polskich rodzin była coraz bardziej podobna do macierzyńskiej miłości Matki Bożej do Swego Syna.

W tym roku w naszej diecezji ślubowanie złożyły cztery doradczynie: Katarzyna Szczypta z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, Sylwia Król z parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dorota Zuba z parafii Św. Maksymiliana Maria Kolbego w Jadachach oraz Iwona Kupiec z parafii Podwyższenia Krzyża w Nowej Dębie, która podzieliła się  swoimi przeżyciami:

„Dzień mojego ślubowania przypadł w dniu pięćdziesiątej rocznicy przejścia do Niebieskiej Ojczyzny Św. Ojca Pio. Czekałam na ten dzień kilka miesięcy. Do ostatniej chwili nie byłam pewna czy mój przyjazd na Jasną Górę dojdzie do skutku. Tym bardziej jestem ogromnie wdzięczna Bogu i Jego Matce, że mogłam wziąć udział w tegorocznej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin i oddać moje posługiwanie w Poradni Życia Rodziny Matce Bożej Częstochowskiej i Jej zawierzyć moją rodzinę i wszystkie rodziny , które potrzebują pomocy. Czuwaj nad nami Maryjo!

Jesteśmy ogromnie wdzięczne, że w tym ważnym dla nas dniu razem z nami był ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin oraz pani Maria Kryszpin diecezjalna doradczyni rodzin.

Dorota Zuba

Czytaj więcej:

W trosce o rodzinę

W Sandomierzu zainaugurowano nowy rok formacji i pracy doradców życia rodzinnego oraz słuchaczy Studium Życia Rodziny. Zadaniem doradców życia rodzinnego jest pomoc narzeczonym, małżonkom i rodzinom poprzez specjalistyczne poradnictwo. Swoją posługę pełnią w parafialnych i dekanalnych poradniach życia rodzinnego oraz Katolickich Centrach Pomocy Rodzinie. 15 września w Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie inaugurujące kolejny rok pracy i posługi doradców życia rodzinnego oraz inauguracja nowego roku kształcenia i formacji w ramach diecezjalnego Studium Życia Rodziny.

Uczestników studium pozdrowił bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski podziękował za włączanie się w inicjatywy pro rodzinne podejmowane przez diecezję. Mówiąc o potrzebie zgłębiania wiedzy teoretycznej, aby móc nią służyć narzeczonym, małżonkom i dzieciom, biskup podkreślił, że należy w pierwszej kolejności troszczyć się o własne życie religijne oraz wzorowo wypełniać swoje obowiązki rodzinne. –

Tylko żywa wiara, a jednocześnie połączenie zdobytej wiedzy z pozytywnym doświadczeniem życia rodzinnego, uczynią was w pełni kompetentnymi doradcami – powiedział bp Nitkiewicz.

Więcej na: diecezjasandomierska.pl/w-trosce-o-rodzine/