Aktualności – Strona 33 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, Luty 19, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

– Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

W Sandomierzu dnia 22 kwietnia odbyło się sympozjum naukowo-duszpasterskie poświęcone parafialnemu duszpasterstwu rodzin i małżeństw w świetle papieskiej adhortacji Amoris Laetitia.

– Wiele osób, w tym teologów po przeczytaniu adhotrtacji Amoris Laetitia określa ją, jako poradnik rodzinny, który powinien być w każdym domu. Walorem dokumentu jest prosty, zrozumiały język oraz aktualność tematyki. Papież tym dokumentem stara się otworzyć drzwi do duszpasterstwa pozytywnego, gościnnego, umożliwiającego stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. Papież Franciszek podkreśla, że główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafię, dlatego nasze sympozjum koncentruje się właśnie na tej tematyce – poinformował ks. Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej.

Sympozjum rozpoczęła Msza św., sprawowana pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza wraz z kapłanami z całej diecezji zaangażowanymi w duszpasterstwo małżeństw oraz licznych proboszczów.

Biskup K. Nitkiewicz mówił w homilii, że Chrystus Zmartwychwstały udziela wierzącym w Niego pełni życia. Chodzi tu o uczestnictwo w życiu samego Boga stwórcy i odkupiciela, a nie tylko o egzystencję w wymiarze biologicznym. Ta obfitość życia przedstawiona wymownie na obrazie Chrystusa Miłosiernego, jako promienie wychodzące z Jego serca, niesie duchowe odrodzenie, szczęście i pokój wszystkim wierzącym, w tym chrześcijańskim rodzinom i wspólnotom, a przez ich obecność w świecie, całej ludzkości. Jest jak mówi św. Jan Paweł II, łaską i odpowiedzialnością. Zmartwychwstały Pan wzywa swoich uczniów do udziału w Jego zbawczym dziele.

Czytaj dalej na diecezjasandomierska.pl: Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

Zaproszenie na sympozjum „Parafia podmiotem Duszpasterstwa Rodzin w świetle adhortacji Amoris Laetitia”

Biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin zaprasza wszystkich księży proboszczów, wikariuszy i osoby świeckie zaangażowane w Parafialne Duszpasterstwo Rodzin na sympozjum: „Parafia podmiotem Duszpasterstwa Rodzin w świetle adhortacji Amoris Laetitia” do Katolickiego Domu Kultury św. Józefa w Sandomierzu 22 kwietnia godzina 9.00.

 

Ekai: Debata „Moda na rozwód. Naprawiać czy wyrzucić?”

„Moda na rozwód. Naprawiać czy wyrzucić?” – odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy drugiej z cyklu „debat rodzinnych” przygotowanych podczas XXIII Targów Wydawców Katolickich przez Stację7 i archidiecezję warszawską.

Zdaniem ks. dr. Marka Dziewieckiego, cenionego duszpasterza i autora wielu książek o małżeństwie i rodzinie, „małżeństwo jest pomysłem Boga na najpiękniejszą miłość na ziemi”. Zauważa on jednak, że „nie dorastamy do człowieczeństwa na wzór Boga, bo zawodzi wychowanie, szkoła, księża”.

Jego zdaniem nie mamy do czynienia z kryzysem małżeństwa, ale kryzysem małżonków, którzy nie podejmują wysiłku, żeby wypełniać przysięgę małżeńską. – Aby małżeństwo było szczęśliwe, mąż i żona winni nieustannie okazywać sobie miłość, solidnie wychowywać dzieci i być blisko Boga – twierdzi ks. Dziewiecki.

Anna i Krzysztof Skórzyńscy zwrócili uwagę na typowe dla współczesnych przyzwyczajenie, że „we wszystkim mamy wybór”. Ich zdaniem, warto sobie postawić granice, gdyż są sprawy, gdzie nie ma wyboru. – Jeśli się zdecydowałam na małżeństwo, to nie ma już pytania: czy rozwodzić się? Małżeństwo jest do końca życia. Wszystkie problemy po drodze musimy jak najszybciej rozwiązać. Nie mamy innego wyboru – przekonywała Skórzyńska, właścicielka firmy „Szumisie”. Par rozwodzących się jest bardzo dużo, po pierwszym rozwodzie, łatwiej o kolejny – zauważyła. Może to dlatego, że zbyt często do małżeństwa przykładamy miarę jak do samochodu. Czterdzieści razy go naprawiamy, a za 41. razem idzie do kasacji – stwierdził Skórzyński. Zdaniem dziennikarza, przyczyną rozpadu małżeństw osób wierzących jest słaba formacja na etapie przedmałżeńskim, unikanie przez wiele par kursów, omijanie poradni rodzinnych itp.

Czytaj dalej na eKAI.pl: Debata „Moda na rozwód. Naprawiać czy wyrzucić?”

Ostrowiecka Droga Krzyżowa

W Niedzielę Palmową z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim wyruszyła Droga Krzyżowa z rozważaniami o tematyce małżeństwa i rodziny.

Ks. dr Tomasz Cuber – diecezjalny duszpasterz małżeństw i rodzin – rozpoczął nabożeństwo o godz. 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego. W procesji ulicami miasta wzięli udział duchowni z ostrowieckich parafii, dorośli, młodzież i dzieci, rodzinnie lub indywidualnie. Rozważania poszczególnych stacji poruszały sprawy obecne w codziennym życiu domowym: osądy, trudności, upadki, nie zawsze łatwe spotkania, wierność powołaniu, miłość i czystość w małżeństwie. Nabożeństwo zakończyło się w kościele Matki Odkupiciela.

Czytaj więcej:

Dekanalny Dzień Skupienia Małżeństw w Tarnobrzegu

1 kwietnia 2017 r. odbył się w Dekanacie Tarnobrzeg  Dzień Skupienia Małżeństw.

Parą prowadzącą byli p. Bąk z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na spotkaniu był Dekanalny Duszpasterz Małżeństw ks. Jan Zajac wraz z ks. Michałem Majecki dyr. Tarnobrzeskiego KCPR. Tematyka na temat trwałości małżeństwa i jego roli we współczesnym Kościele została podkreślona w homilii dyr. Duszpasterstwa Rodzin ks. dra Tomasza Cuber, który w duchu nauczania Ojca Świętego Franciszka i encykliki Amoris Laetitia wyjaśnił potrzebę realizacji powołania jakim jest droga sakramentalnego małżeństwa we współczesnym świecie.

Czytaj więcej: