Aktualności – Strona 36 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
środa, Czerwiec 26, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Rodzina, prawo do życia i godność kobiet w Akcie Poświęcenia Kościoła w Polsce Maryi

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i obrona godności kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który zostanie odnowiony 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Jest to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich.

>> TREŚĆ AKTU

– Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym – czytamy w Akcie Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

W Akcie Poświęcenia jest podkreślone prawo do życia każdego człowieka: Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie – czytamy.

– Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna – wypowiedzą biskupi polscy w 100-lecie objawień fatimskich.

W Akcie Poświęcenia jest też apel o chrześcijański styl życia, aby ci, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa odnaleźli na nowo Jezusa Chrystusa i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Tegoroczny Akt zostanie następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

BP KEP

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny – zaproszenie

Szczęść Boże,

W imieniu organizatorów I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Papież Franciszek zaprosił nas wszystkich do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi” (AL 230). Do realizacji tego papieskiego wezwania zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz w inne inicjatywy pomagające rodzinie spełniać jej funkcje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego właśnie organizujemy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

Chcemy odczytać przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” i w warunkach współczesnego świata pomóc cieszyć się prawdziwą miłością. To spotkanie powinno zaowocować propozycjami pracy pastoralnej z małżeństwami i rodzinami w naszych parafiach. Celem, który nam przyświeca, jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie.

Pragniemy, aby nasze działania opierały się na solidnej refleksji filozoficzno-teologicznej, ale także zmierzały do trzeźwej oceny aktualnej sytuacji małżeństwa i rodziny. Temu będzie poświęcony pierwszy dzień naszego spotkania.

Nie bez znaczenia jest to, że po raz pierwszy spotkamy się w tak szerokim gronie osób, wspólnot, instytucji, które na co dzień pracują dla rodzin, modlą się z nimi, niosą konkretną pomoc. Bardzo nam zależy, abyśmy drugiego dnia aktywnie uczestniczyli w dyskusjach panelowych, podzielili się doświadczeniem, wskazali perspektywy rozwoju i wspólnie wypracowali program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spotkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości. 

Serdecznie zapraszamy do Gniezna!

Bardzo proszę, by w swojej diecezji zachęcić odpowiedzialnych za ruchy, wspólnoty, fundacje i stowarzyszenia do przyjechania do Gniezna, byśmy mogli spotkać się w szerokim gronie, podzielić swoimi doświadczeniami i podjąć z nowym zapałem pracę nad kształtem duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce.

W załączeniu przesyłam program. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.forummalzenstwairodziny.pl. W razie pytań proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Dochniak
Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego
tel. 22 838 92 59, tel. kom. 510 843 121
biuro@kodr.pl
www.kodr.pl

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny w ramach uroczystości 600–lecia prymasostwa Gniezno, 19–20 czerwca 2017 r. – PROGRAM

 

Wybierzcie się do Budapesztu na Światowy Kongres Rodzin

XI Światowy Kongres Rodzin 25 – 28 maja 2017

Zgłoś swój udział i pojedź na majówkę do pięknego Budapesztu. WARTO!

Drodzy Przyjaciele!
Czy pamiętacie VII Światowy Kongres Rodzin w Warszawie? Było to co prawda już 10 lat temu, ale jak dotychczas było to największe i najlepiej zorganizowane spotkanie propagujące naturalną, tradycyjną rodzinę w wymiarze międzynarodowym. Pozostały wspomnienia, z których my Polacy możemy być dumni.

Inicjatywa Światowych Kongresów Rodzin łączy liderów organizacji pozarządowych z 80 krajów.
Pierwszy Światowy Kongres Rodzin odbył się w Pradze w 1997 r., dwa lata po utworzeniu WCF przez Allana Carlsona. Kolejne kongresy miały miejsce w Genewie (1999), w Meksyku (2004), w Warszawie (2007), Amsterdamie (2009), Madrycie (2012), Sydney (2013), w Salt Lake City (2015) oraz w Tbilisi (2016).

I Światowy Kongres Rodzin odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 25 do 28 maja. Temat kongresu brzmi:. Twórzmy narody przyjazne rodzinie: czyńmy rodzinę znowu silną.

Węgrzy mają szansę zrobić naprawdę wspaniałe międzynarodowe spotkanie tym bardziej, że węgierski rząd silnie wspiera politykę przyjazną rodzinie i finansuje kongres. Osobisty patronat nad kongresem objął premier Victor Orban. Lokalnym komitetem organizacyjnym kongresu kieruje Katalina Novak, sekretarz stanu ds. młodzieży, rodzin i spraw międzynarodowych w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich, kierowanym przez Zoltana Baloga.

Czytaj dalej na hli.org.pl: „Wybierzcie się do Budapesztu na Światowy Kongres Rodzin”

Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

– Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

W Sandomierzu dnia 22 kwietnia odbyło się sympozjum naukowo-duszpasterskie poświęcone parafialnemu duszpasterstwu rodzin i małżeństw w świetle papieskiej adhortacji Amoris Laetitia.

– Wiele osób, w tym teologów po przeczytaniu adhotrtacji Amoris Laetitia określa ją, jako poradnik rodzinny, który powinien być w każdym domu. Walorem dokumentu jest prosty, zrozumiały język oraz aktualność tematyki. Papież tym dokumentem stara się otworzyć drzwi do duszpasterstwa pozytywnego, gościnnego, umożliwiającego stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. Papież Franciszek podkreśla, że główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafię, dlatego nasze sympozjum koncentruje się właśnie na tej tematyce – poinformował ks. Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej.

Sympozjum rozpoczęła Msza św., sprawowana pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza wraz z kapłanami z całej diecezji zaangażowanymi w duszpasterstwo małżeństw oraz licznych proboszczów.

Biskup K. Nitkiewicz mówił w homilii, że Chrystus Zmartwychwstały udziela wierzącym w Niego pełni życia. Chodzi tu o uczestnictwo w życiu samego Boga stwórcy i odkupiciela, a nie tylko o egzystencję w wymiarze biologicznym. Ta obfitość życia przedstawiona wymownie na obrazie Chrystusa Miłosiernego, jako promienie wychodzące z Jego serca, niesie duchowe odrodzenie, szczęście i pokój wszystkim wierzącym, w tym chrześcijańskim rodzinom i wspólnotom, a przez ich obecność w świecie, całej ludzkości. Jest jak mówi św. Jan Paweł II, łaską i odpowiedzialnością. Zmartwychwstały Pan wzywa swoich uczniów do udziału w Jego zbawczym dziele.

Czytaj dalej na diecezjasandomierska.pl: Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom