Aktualności – Strona 38 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, Marzec 24, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Spotkanie KCPR Dekanatu Sandomierskiego – relacja

W dniu 9 marca 2017 roku odbyło się  spotkanie wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata w  sali parafialnej przy Kościele  p.w. Nawrócenia św. Pawła.  Gościem spotkania  był  Ryszard Montusiewicz – dyrektor  TVP Lublin, właściciel firmy EGERIA. 

Pan Ryszard i jego żona Lucyna  mają 9 dzieci i obecnie 12 wnucząt. Byli pierwszą rodziną z Polski posłaną do krajów misyjnych. W 1989 r. papież św. Jan Paweł II posłał ich na Białoruś, najpierw do Homla później do Bobrujska –  gdzie z ks. Andrzejem Szczęsnym organizowali parafię pw. św. Piotra i Pawła. Ponadto Ryszard uczył języka polskiego w kilku szkołach, a Lucyna pracowała w domu dziecka z dziećmi upośledzonymi (w stopniu lekkim). Swą posługę pełnili trzy lata, po czym wrócili do Polski.  W 1994 r. papież św.  Jan Paweł II posłał ich na kolejną „misję rodzin”– do Ziemi Świętej. Wyjechali tam w październiku 1995 r. Zamieszkali w Jaffie. Brali udział w życiu kościelnym wspólnoty parafialnej arabskiej i środowiska emigracji zarobkowej. Zarówno w Jaffie, jak i pobliskiej Hajfie przygotowywali do sakramentów i prowadzili katechumenat dorosłych. Liczne obowiązki rodzinne nie przeszkodziły im w podejmowaniu działań ewangelizacyjnych. Aktywnie pracowali jako misjonarze – wszędzie zabierali ze sobą dzieci.  Zawsze ufają Bogu- Bóg jest Panem życia wszystko co się dzieje w naszym życiu jest od Boga i mam czemuś służyć, podkreślał w swojej wypowiedzi Pan Ryszard. Ewangelizacja, jakiej się podjęli, polegała na odważnym docieraniu z Dobrą Nowiną do ludzi w ich domach.

Dla wolontariuszy KCPR wypowiedzi Pana Ryszarda były świadectwem żywej wiary, zaufania Bogu mimo bardzo trudnych chwil w życiu. Wspólna modlitwa rozpoczęła i zakończyła rozważania na temat pracy ewangelizacyjnej  i roli świeckich w Kościele. W spotkaniu uczestniczył dekanalny duszpasterz rodzin  ks. Marek Flis. Gospodarzem i organizatorem spotkania był ks. Krzysztof Rusiecki we współpracy z koordynatorem Alicją Szatan.

Czytaj więcej:

Katechizacja w szkołach ponadgimnazjalnych

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin przypomina, iż w związku z nową Instrukcją dotyczącą bezpośredniego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa z dnia 30 grudnia 2016 roku w Diecezji Sandomierskiej świadectwo maturalne z religii oraz inne dokumenty potwierdzające katechizację szkolną (np. szkolne kursy przedmałżeńskie) nie zwalniają z obowiązku odbycia kursów przedmałżeńskich.

Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin 
Ks. Tomasz Cuber 

Międzynarodowy Kongresie Rodzin – „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie” – program

Zaproszenie do uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Rodzin organizowanym m.in. przez prof. Marię Ryś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod hasłem „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie” w dniach 17-19 marca 2017r.

Szczegółowy program wdo pobrania poniżej:

Międzynarodowy Kongres Rodzin – „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie” – program

Więcej informacji na stronie:  http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

Dzień Świętości Życia – 25 marca 2017

Wydarzenia minionego roku pokazały, że walka o nienarodzone życie wciąż trwa i potrzeba ogromnej mobilizacji wielu serc i sumień, aby w naszym kraju niewinne życie już nigdy nie było zagrożone. 25 marca obchodzimy Dzień Świętości Życia. Każdego roku Fundacja Małych Stópek zachęca zgromadzenia zakonne, wspólnoty i całe parafie, aby właśnie tego dnia dołączyły do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Nieodpłatnie przekazujemy:

– foldery Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – zachęcamy do wręczenia ich wszystkim uczestnikom Mszy Świętej w niedzielę poprzedzającą 25 marca,

– formularz liturgii Duchowej Adopcji,

– wizytówki z codzienną modlitwą Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Informujemy, że osoby, które podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i odeślą na wskazany adres wypełniony formularz zamieszczony w folderze, mogą otrzymać „Jasia” – model 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka w skali 1:1, lub przypinkę stópek 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze, międzynarodowy symbol obrońców życia.

Formularze i plakaty informacyjne dla parafii można zamówić pisząc na adres:

zamowienia@fundacjamalychstopek.pl

Fundacja Małych Stópek

ul. Świętego Ducha 9

70-205 Szczecin

Ogólnopolski Telefon Wparcia dla par doświadczających niepłodności

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” mając świadomość trudności w przeżywaniu niepłodności powołało Ogólnopolski Telefon Wparcia dla par doświadczających niepłodności. Telefon służy wymianie doświadczeń i niesieniu pomocy osobom w jakikolwiek sposób dotkniętych problemem niepłodności. Wolontariusze dyżurujący to małżonkowie posiadający doświadczenie przeżywania niepłodności, którzy zostali przeszkoleni przez psychologa w zakresie towarzyszenia osobom przeżywającym trudności życiowe. Są wśród nich osoby, które doczekały narodzin własnych dzieci, tworzące rodziny zastępcze oraz rodzice dzieci adopcyjnych.

Telefon funkcjonuje pod numerem: 881 206 661, działa także skrzynka mailowa: wsparcie@abrahamisara.pl

KAI: Papież do proboszczów: bądźcie blisko wszystkich par

Do otoczenia troską duszpasterską wszystkich par, żyjących zarówno w małżeństwach sakramentalnych, cywilnych jak i w związkach nieformalnych zachęcił Franciszek rzymskich proboszczów, którzy wzięli udział w kursie przygotowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej.

„Niech wasi wierni postrzegają was nie tyle jako specjalistów od działań biurokratycznych czy norm prawnych, lecz jako braci, stających w postawie słuchania i zrozumienia” – zaapelował Ojciec Święty.

Papież podkreślił też konieczność starannego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Franciszek zaznaczył, że proboszczowie mają najlepszą znajomość sytuacji w swoich parafiach.

„Jesteście powołani, by być towarzyszami drogi, aby dawać świadectwo i wspierać” – powiedział papież.

Wskazał też, że podstawowym zadaniem duszpasterzy jest głoszenie, iż małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest znakiem oblubieńczej jedności między Chrystusem a Kościołem. Dzieje się to zwłaszcza podczas przygotowywania narzeczonych do małżeństwa, kiedy duchowni uświadamiają im głębokie znaczenie kroku, który mają zamiar podjąć, a także towarzysząc młodym małżonkom, pomagając im żyć mocą Bożą i pięknem ich małżeństwa. Jednocześnie Ojciec Święty wyraził przekonanie, że w aktualnej sytuacji religijno-społecznej konieczny jest prawdziwy katechumenat. Nie można ograniczać przygotowania do dwóch lub trzech spotkań przed ślubem.

Franciszek zachęcił rzymskich proboszczów, by niestrudzenie ukazywali piękno sakramentu małżeństwa, w którym odzwierciedla się miłość Boga.

„Małżeństwo jest bowiem ikoną Boga, stworzoną dla nas przez Niego, który jest doskonałą komunią trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech miłość Trójjedynego Boga i miłość między Chrystusem a Kościołem – Jego oblubienicą będą centrum katechizacji i ewangelizacji małżeńskiej: poprzez spotkania osobiste lub wspólnotowe, zaplanowane lub spontaniczne, niestrudzenie ukazujcie wszystkim, zwłaszcza młodym, tę «wielką tajemnicę» (Ef 5,32)” –zaapelował papież.

Następnie Ojciec Święty podkreślił konieczność otoczenia troską duszpasterską wszystkich par.

„Niech waszą troską będzie także wspieranie tych, którzy zdali sobie sprawę z faktu, że ich związek nie jest prawdziwym małżeństwem sakramentalnym i chcą wyjść z tej sytuacji. W tym delikatnym i niezbędnym dziele sprawiajcie, aby wierni nie postrzegali was nie tyle jako specjalistów od działań biurokratycznych, czy norm prawnych, lecz jako braci, stających w postawie słuchania i zrozumienia” – powiedział Franciszek.

Jednocześnie papież zachęcił duchownych do okazania bliskości osobom, które wolą żyć bez ślubu.

„W płaszczyźnie duchowej i moralnej należą oni do ubogich i maluczkich, wobec których Kościół, idąc śladami swego Pana i Mistrza, chce być matką, która nie opuszcza, ale która się przybliża i otacza troską. Również te osoby są miłowane sercem Chrystusa. Patrzcie na nich z czułością i współczuciem” – zaapelował Ojciec Święty.

Zaznaczył, że ta troska o ostatnich jest istotną częścią pracy proboszczów na rzecz promocji i obrony sakramentu małżeństwa. Franciszek podkreślił też konieczność wprowadzenia autentycznego katechumenatu dla przyszłych małżonków, obejmującego przygotowanie do małżeństwa, jego celebrację i lata bezpośrednio po jego zawarciu. Katechumenat ten jest powierzony przede wszystkim właśnie proboszczom. Papież wezwał do jego realizowania, pomimo istniejących trudności. Zachęcił także duchownych, aby nie postrzegali małżeństwa jedynie w kategoriach socjologicznych, ale jako prawdziwy sakrament wymagający długiego przygotowania.