Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 11 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
środa, Lipiec 18, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Dekanalne spotkanie doradców w Stalowej Woli – 22 listopada 2017 [Relacja]

25 listopada w parafii p.w. Opatrzności Bożej  miał miejsce Dzień skupienia dla doradców życia rodzinnego dekanatu stalowowolskiego.

Rozpoczął się Mszą świętą pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza ks. Tomasza Cubera. Podczas homilii mówiąc o naszym ziemskim przemijaniu, mówił o tym, że dla nas chrześcijan śmierć nie powinna być smutkiem, ale radością spotkania z Panem. Tylko czy jesteśmy na nią przygotowani, czy jesteśmy każdego dnia na nią przygotowani, czy nasza walizka (cytując Papieża Jana XXIII) jest już spakowana na drogę do wieczności. „Ta posługa, którą pełnicie – mówił do doradczyń – przyczynia się do tego, aby ta wasza walizka nie była pusta, w niej ma być wasze życie, dobre uczynki, służba pełna poświęceniu”.

Po Eucharystii była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której każda z doradczyń mogła dziękować, przepraszać, prosić i uwielbiać Boga. Zakończyła się ona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Następna część odbyła się w sali parafialnej, gdzie doradczynie dzieliły się radościami i trudnościami swojej pracy.

Na koniec ks. Tomasz Cuber przedstawił artykuł ks. Andrzeja Potockiego dotyczącego wiary i moralności Polaków w latach 2003 – 2013. Okazuje się według badań dokonanych przez tegoż kapłana, moralność Polaków w dużej mierze nie idzie w parze z wiarą. Duża część Polaków obecnie uważa, że wierzy w Boga, ale moralność  – to jego osobista sprawa, i że w dzisiejszych czasach nie wszystkie przykazania Boże da się przestrzegać. Tylko ok 30% wierzy w Boga i zachowuje Jego naukę.

Czytaj więcej:

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Koprzywnica – 17 listopada 2017

Dnia 17 listopada br w Osieku odbyło się spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Koprzywnica, które rozpoczęło się o godzinie 18.00 Mszą Świętą w kościele pw Św. Stanisława. Spotkanie poprowadził ks.dr Tomasz Cuber, Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin. 

W miłej atmosferze omawiane były bieżące sprawy oraz plany na przyszłość.Relacja objęła także rzeczy już dokonane.

Katolickiemu Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Koprzywnica życzymy wypracowania umiejętności w docieraniu do najbardziej potrzebujących oraz angażowania się w życie dekanatu.

Czytaj więcej:

Dekanalny Dzień Skupienia dla Małżonków w Nowej Dębie – 19 listopada 2017

W przedostatnią niedzielę roku liturgicznego pod hasłem „Idźcie i głoście” w dekanacie Nowa Dęba, w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie odbył się po raz pierwszy Dzień Skupienia dla Małżonków. Organizatorem spotkania było Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba.

Słowo Boże podczas każdej Mszy Świętej wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w diecezji sandomierskiej.

Uroczysta Msza Święta o godz. 11.30 koncelebrowana była pod przewodnictwem Dziekana, ks. kan. mgr Józefa Rogowskiego, z udziałem ks. dr Tomasza Cubera oraz ks. dr Roberta Utnika z Parafii pw. MBKP w Nowej Dębie.

W czasie homilii ks. Tomasz zwrócił uwagę wiernych, że w małżeństwie łatwiej jest pomnażać talenty otrzymane od Boga, niż w pojedynkę. Dary, które otrzymaliśmy za darmo od naszego Stwórcy to Jego słowa w Piśmie Świętym, Eucharystia, wiara i przebaczenie.
Na zakończenie Mszy Świętej około 100 małżeństw otrzymało indywidualne błogosławieństwo i obrazki z modlitwą za żonę i za męża. Dalszy ciąg spotkania odbył się w domu parafialnym gdzie gospodarz, ks. prałat Eugeniusz Nycz zadbał o strawę również dla ciała.

Zebrani małżonkowie wysłuchali świadectwa i wykładu Państwa Barbary Drelich-Scilanga i Cologero Scilanga przybyłych do nas z Jeżowego o wartości sakramentu małżeństwa, o różnicach między żoną a mężem i radą, aby czerpać siłę do wspólnego życia z tych rzeczy, które małżonków łączą, a nie dzielą.

Na zakończenie spotkania każde małżeństwo krótko się przedstawiło, jak się poznali, ile lat są małżeństwem i ile mają dzieci. Ci, którzy stażem lub ilością potomstwa zaskoczyli zebranych otrzymali brawa.

Niedziela Skupienia dla Małżonków upłynęła w miłej i przyjemnej atmosferze. Dziękujemy Katolickiemu Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba za zorganizowanie i przygotowanie tej wspaniałej Uroczystości.

Niech dobry Bóg błogosławi małżeństwom naszej diecezji i wszystkim rodzinom w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej:

Wręczenie misji Małgosi Mazur

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach 16 listopada br. na Mszy św. o godz. 18.00, ks. dr Tomasz Cuber, Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin, uroczyście wręczył Pani Małgorzacie Mazur Misję do prowadzenia Poradni  Życia Rodzinnego w naszym dekanacie Koprzywnickim. Pani Małgosi życzymy wiele łask Bożych i darów Ducha św.

Czytaj więcej:

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada.

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja!

Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 8 listopada 2017 roku