Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 31 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, Wrzesień 23, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

„Moja wolność a moje decyzje” – warsztaty o uzależnieniach – 18 marca 2017 – plakat

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Pysznica

W niedzielne popołudnie w Pysznicy odbyło się spotkanie wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie z Dyrektorem Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej ks. Tomaszem Cuberem.

Oprócz wolontariuszy obecni byli księża proboszczowie na czele z ks. dziekanem Marcinem Hejmanem. Podczas spotkania zrelacjonowano dotychczasowe przedsięwzięcia i podano propozycje kolejnych inicjatyw na rzecz małżeństw i rodzin. Wszyscy zgodnie pokreślili, że każda forma pomocy rodzinie jest nie tylko wyzwaniem, ale pilnym zadaniem czekającym na realizację. Ks. Dyrektor podziękował wszystkim za bezinteresowną posługę i zachęcił do dalszej pomocy tym, którzy jej potrzebują. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu dla narzeczonych

Od 1 marca 2017r. w Diecezji Sandomierskiej zgodnie z nową Instrukcją przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa obowiązuje jeden druk zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu dla narzeczonych.

Druk w formacie A5 zawierający tematy 10 katechez jest do nabycia w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Sandomierzu i powinien być rozdany uczestnikom kursu przedmałżeńskiego na pierwszym spotkaniu.

Małżeński dzień skupienia w Dekanacie Zaklików – 25 lutego 2017

25 lutego 2017 roku odbył się już po raz drugi dzień małżeński organizowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Zaklików. Spotkanie miało miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej.

Po przywitaniu przybyłych gości i mowie wstępnej dziekana a zarazem Duszpasterza Rodzin tegoż dekanatu ks. Stanisława Zioło rozpoczęła się konferencja, którą poprowadzili państwo Wiesława i Mirosław Bąk z Ostrowca Świętokrzyskiego. Prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę głębokiej relacji małżonków do Pana Boga dzięki czemu jest łatwiej przezwyciężyć trudności które spotykamy w codziennym życiu. Przedstawili również różnice jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, które są częstym powodem konfliktów w małżeństwie.

Zaproszeni małżonkowie z całego dekanatu integrowali się przy wspólnym tańcu belgijskim a także przy innych rytmach. Mogli porozmawiać przy herbacie, kawie i słodkich łakociach. Księża stworzyli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Uwieńczeniem spotkania była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Tomasz Cuber – Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, który również wygłosił Słowo Boże. W homilii zwrócił uwagę na istotę małżeństwa i czym ono jest. Po Mszy świętej ks. Tomasz udzielił indywidualnego błogosławieństwa przybyłym małżonkom. Spotkanie zakończył wspólny posiłek.

Oprac. Aldona Winiarczyk-prezes KCPR w Zaklikowie

Czytaj więcej:

Szkolenie dla małżonków pomagających w kursach przedmałżeńskich

W Instrukcji o bezpośrednim przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa w diecezji sandomierskiej z dn. 30.12.2016r., czytamy:

 „Zespół prowadzący katechizację przedślubną ma być złożony z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej par małżeńskich, odpowiednio do tego przygotowanych np. przez Studium Życia i Rodziny, ukończone studia z zakresu rodziny, specjalne kursy organizowane w diecezji, formację we wspólnotach religijnych. W każdej parafii powinna być przynajmniej jedna para małżeńska, współpracująca stale z duszpasterzami.”

Osoby, które w czasie nauk przedmałżeńskich przekazują naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny, zobowiązane są do posiadania misji kanonicznej, udzielonej im przez Biskupa Sandomierskiego. Misję tę mogą otrzymać tylko ci, którzy są katolikami, wyróżniają się głębokim życiem religijnym prowadzonym zgodnie z wiarą, posiadają właściwe przygotowanie i cieszą się dobrą opinią wiernych. Misja kanoniczna udzielana jest na okres dwóch lat. Warunkiem jej przedłużenia jest czynny udział w dalszej kontynuacji formacji, która prowadzona jest przez Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Diecezji Sandomierskiej. O przyznanie misji kanonicznej do Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin występuje proboszcz parafii, w której osoby przekazujące naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny, podejmują katechizację narzeczonych.

W związku zaleceniami Instrukcji Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin organizuje szkolenie dla par małżeńskich, które chciałyby posługiwać w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Szkolenie odbędzie się w domu rekolekcyjnym Quo Vadis w Sandomierzu 12 marca (niedziela) o godzinie 10.00. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 506142343.

Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin
Ks. Tomasz Cuber