Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 4 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, Wrzesień 26, 2017

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Dekanalny Dzień Skupienia w Iwaniskach – 11 czerwca 2017

„Trzeba odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno instytucji małżeńskiej”
(św. J.P.II)

W dniu 11.06.2017 r. w niedzielne popołudnie w Iwaniskach, w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, odbył się Dzień Skupienia dla małżonków i ich rodzin z dekanatu Opatów. Adorując Najświętszy sakrament małżonkowie zawierzali siebie nawzajem oraz swoje rodziny Panu Jezusowi, ufając w jego bezgraniczną miłość i miłosierdzie. Zebrani wierni mogli wysłuchać również świadectw dwóch małżeństw z różnym stażem (13 lat i 49 lat), którzy opowiadali jak Pan Bóg działa w ich życiu, jak się o nie troszczy i uświęca ich małżeństwa. Wskazywali także, jako członkowie Domowego Kościoła, na ogromną wartość wzrastania we wspólnocie. Obie pary podkreślały rolę modlitwy małżeńskiej i osobistej, czyniąc z niej fundament wspólnego, udanego życia. Potwierdzili to również w swoich konferencjach ks. dr Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, oraz proboszcz tamtejszej parafii ks. Wacław Gieniec.

O godz. 15.00 wszyscy zatopili się w Miłosierdziu Bożym odmawiając Koronkę a także uczestnicząc w Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Tomasz Cuber. Po Mszy Św. wszystkie małżeństwa uzyskały indywidualne błogosławieństwo wraz z zachętą modlitwy za współmałżonka. Dalsza część dnia upłynęła w radosnej atmosferze wspólnego grillowania, gier i zabaw z dziećmi na placu przykościelnym.

„To był wspaniały dzień, darowany nam przez Pana Boga, chwila refleksji nad naszym małżeństwem. Mogliśmy zatrzymać się i zastanowić, co możemy zrobić aby jeszcze bardziej podobało się ono Panu Bogu, a także na jakim etapie jesteśmy w drodze do świętości, którą razem kroczymy. Bogu niech będą dzięki za te chwile!” – wspomina jedna z rodzin.

Joanna Budzeń

Czytaj więcej:

Czas na Rodzinę

W Sandomierzu już szósty raz zorganizowano Marsz dla Życia i Rodziny. Hasłem spotkania, które odbyło się 4 czerwca, są słowa: „Czas na Rodzinę!”. Marsz jest świętem rodzin i stanowi okazję do tego, aby publicznie zamanifestować radość z posiadania rodziny. Biorą w nim udział osoby, które podzielają te same wartości. Tegoroczne święto rodziny połączone było z diecezjalnym dniem dziecka. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął bp Krzysztof Nitkiewicz. Patronką Marszu w Sandomierzu jest św. Joanna Beretta Molla, której relikwie znajdują się w kościele św. Józefa.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Józefa w Sandomierzu. Modlitwie przewodniczył ks. Marek Flis, dekanalny duszpasterz rodzin. W homilii podkreślał, że Duch Święty dziś buduje Kościół dla nowego pokolenia. On przynagla nas, abyśmy wyszli jako posłani do współczesnego świata dając świadectwo o Bogu. Kaznodzieja wskazywał również na współczesne zagrożenia i bunt przeciw Bogu oraz prawu Bożemu.

Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami miasta do Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego. Była to okazją do wspólnego aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy. Na uczestników czekało wiele atrakcji: koncerty, występy młodych artystów, pokazy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków, konkursy, gry i zabawy plenerowe, aukcje czy kawiarenka ze słodkościami. Podczas pikniku była prowadzona akcja charytatywna na rzecz Dawida Kiliańskiego, który ma 13 lat i jest chory na porażenie mózgowe. Fundusze mają wesprzeć zakup koniecznego mu specjalistycznego wózka.

Organizatorem marszu i pikniku jest Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Sandomierskiego. – Marsze dla Życia i Rodziny służą publicznemu wyrażaniu przywiązania do rodziny zbudowanej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Marsze to miejsce spotkań rodzin oraz tych wszystkich, którzy w silnej rodzinie, zbudowanej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, widzą gwarancję rozwoju Polski. Tegoroczne hasło kierowane jest do samych rodzin. Zależy nam na zwróceniu uwagi rodzicom i dzieciom, aby nie zamykali się w świecie swoich spraw, aby sobie nawzajem poświęcali odpowiednio dużą ilość czasu. Nie będzie zdrowych rodzin jak dorośli nie będą spędzać czasu ze sobą i z własnymi dziećmi. Piknik zorganizowany po zakończeniu marszu jest taką alternatywą wspólnej zabawy. Podczas pikniku wszystko jest dla dzieci i od dzieci – podkreśla Alicja Szatan, współorganizator przedsięwzięcia.

Ks. Adam Stachowicz

Czytaj więcej:

KAI: Rodzina skarbem Starego Kontynentu

Papież Franciszek spotkał się z Federacją Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie z okazji 20-lecia tej organizacji. Ojciec Święty przypomniał, że rodzina jest najlepszym sprzymierzeńcem integralnego rozwoju społeczeństwa oraz skarbem Starego Kontynentu.

„Rodziny to nie muzealne eksponaty. Poprzez nie urzeczywistnia się dar we wzajemnym zaangażowaniu, w wielkodusznym otwarciu na dzieci, a także w służbie społeczeństwu. W taki sposób rodziny są niczym zaczyn, który pomaga w rozwoju świata bardziej ludzkiego i braterskiego, gdzie nikt nie czuje się wykluczony i porzucony” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że w marcu z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich przypominał uczestnikom unijnego szczytu o podstawowej roli rodziny. Pozostaje ona strukturą najbardziej adekwatną dla zapewnienia tego, co jest niezbędne do zdrowego rozwoju człowieka.

„Dziś w sposób szczególny dostrzegamy potrzebę kultury spotkania, w której docenia się jedność w różnorodności, wzajemność, solidarność między pokoleniami. Ten rodzinny kapitał powinien też naznaczyć relacje gospodarcze, społeczne i polityczne kontynentu europejskiego. Styl rodzinny, który szerzycie, nie pozostaje uzależniony od jakiejś ideologii, lecz opiera się na nienaruszalnej godności człowieka. Bazując na tym fundamencie, Europa będzie mogła rzeczywiście tworzyć rodzinę narodów” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że Stary Kontynent przeżywa dziś wielorakie kryzysy. Najważniejsze z nich dotyczą demografii, migracji, bezrobocia i oświaty. Obejmują one również instytucję rodziny.

Czytaj dalej na eKAI.pl: Rodzina skarbem Starego Kontynentu

Marsz dla Życia i Rodziny w Staszowie

W Staszowie w VI Marszu dla Życia i Rodziny brało udział  około 200 osób. Wydarzeniu  temu przyświecały słowa: „Czas na rodzinę” jako ogólnopolskie hasło wszystkich Marszów w Ojczyźnie. Uczestników staszowskiego Marszu ponadto łączyła myśl wyrażona na banerze: „Rodzina miejscem życia i rozwoju człowieka”. Wydarzenie połączono z obchodami Dnia Dziecka i piknikiem rodzinnym organizowanym przez władze miasta. Współorganizatorami Marszu byli: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Staszowski Ośrodek Kultury, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, Akcja Katolicka, Ruch Domowy Kościół, Ruch Obrońców Życia, Stowarzyszenie „Amazonki”, Cisi Pracownicy Krzyża, Ruch Czystych Serc.

Marsz dla Życia i Rodziny poprzedziła Msza Święta w intencji rodzin i ochrony dzieci zagrożonych deprawacją. Czynny udział w niej wzięły dzieci z przedszkola nr 8 wraz z rodzicami, dyrekcją i wychowawcami. Msza Święta odbyła się o godz. 11.30 w kościele św. Barbary w Staszowie. Dzieci przybliżyły postać wielkiego obrońcy życia – św. Jana Pawła II.

O godz. 15.00 uczestnicy Marszu zgromadzili się w kościele gdzie wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadził proboszcz parafii św. Barbary. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyszli przed świątynię gdzie głos zabrała przedstawicielka Obrońców Życia pani Dorota Sobolewska-Bielecka mówiąc o obronie dzieci  nienarodzonych i pielęgnowaniu troski o każde poczęte życie w naszych  rodzinach.

W Marszu udział  wzięli przedstawiciele policji, orkiestra górnicza „Siarkopolu” Grzybów, harcerze, niepełnosprawni, Stowarzyszenie „Amazonki”, rodzice z dziećmi i inni. Obok głównego transparentu uczestnicy nieśli kolorowe baloniki i chorągiewki z napisami: „Czas na rodzinę”, „Jestem za życiem”, „Życie darem Boga”, „Życie jest święte” i inne. Kolumna Marszu zatrzymała się na rynku miasta gdzie głos zabrała uczestnicząca w Marszu poseł Anna Krupka, która mówiła o wielkiej wartości rodziny i otoczeniu opieką rodzin zwłaszcza wielodzietnych.  Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Kopeć wraz z zastępcą Ewą Kondek wyrazili uznanie dla wszystkich organizatorów   i uczestników oraz poparcie dla troski o rodzinę. Wśród głosów poparcia był uczestnik Tomek  Żądło, który jako niepełnosprawny najbardziej czuje potrzebę oparcia w rodzinie o czym też  dał świadectwo wobec wszystkich uczestników. Wśród zabierających głos był obecny także dziekan dekanatu. W Marszu wzięli udział księża z obydwu parafii, przedstawiciele samorządu  powiatu i gminy oraz licznie zgromadzone rodziny. Z rynku miasta kolumna przy akompaniamencie orkiestry udała się nad „Zalew nad Czarną” gdzie Marsz zakończył się piknikiem rodzinnym.

Czytaj więcej:

„IV Święto Rodzin” – nasze wspólne świętowanie

W piękne słoneczne niedzielne popołudnie 28 maja 2017 r. po raz czwarty na terenie osiedla Dzików odbył się piknik pod hasłem „IV Święto Rodzin”. Organizatorem Pikniku był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Szkoła Podstawowa Nr 9, nasza parafia i Tarnobrzeski Bank Żywności.

Pogoda wymarzona na rodzinne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Piknik rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał do godz. 20.00. Na początku pikniku słowa powitania do zebranych skierowała Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pani Bożena Kapuściak zapraszając wszystkich do wspólnego świętowania z okazji trzech uroczystości – Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Obecny na pikniku Pan Prezydent Grzegorz Kiełb życzył wszystkim udanego popołudnia i skorzystania z wielu przygotowanych atrakcji. Na zakończenie oficjalnego rozpoczęcia „IV Święta Rodzin” ks. Piotr Gaj poświęcił religijne nagrody, które w trakcie pikniku zostały wręczone zwycięscom wielu konkursów. Laureatom konkursów nagrody wręczali Pani Ewa Draus radna Województwa Podkarpackiego, Prezydent Grzegorz Kiełb, Radny Witold Zych i proboszcz Jan Zając.

Tak jak i w latach poprzednich podczas pikniku nie brakowało atrakcji, skierowanych przede wszystkim do najmłodszych. Były dmuchane „zjeżdżalki”, trampoliny, konne przejażdżki, malowanie twarzy, konkursy. Pięknie zaprezentowały się na samym początku przedszkolaki, w bardzo dynamicznym układzie tanecznym wykonanym z wielkim przejęciem dynamiką, potem występowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Publicznej Szkoły Katolickiej. Dzieci z naszej osiedlowej szkoły przygotowały występ na temat adopcji zwierząt a jeden z pupilów „Ogrody Św. Floriana” został zaprezentowany publiczności i czekał na nowego opiekuna.

Na boisku odbył się pokaz walk karate w wykonaniu członków Gorzyckiego Klubu Karate Kyokushin. Gorzycki Klub Karate zaprezentował sztukę walki karate wykonaną przez dzieci i młodzież a zakończoną efektownym rozbiciem betonowych bloczków przez dwóch najstarszych karateków.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz środków transportu Policji oraz Panowie Policjanci, którzy „zakuwali w kajdanki” i na szczęście wypuszczali potem na wolność uwięzionych.

Uczestnikom wspólnego świętowania serwowane były kiełbaski z grilla, napoje, wata cukrowa i  pyszne domowe wypiekami. Piknik bardzo udany, radosny, rozśpiewany i roztańczony na długo zostanie w pamięci uczestników zwłaszcza tych najmłodszych.

Czytaj więcej: