Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 5 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
poniedziałek, Sierpień 20, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Dzień małżeński w Dwikozach – 12 kwietnia 2018 [Relacja]

Dnia 12 kwietnia w Dwikozach odbył się Dzień skupienia dla małżeństw dekanatu zawichojskiego. Rozpoczął się on Mszą świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym. Przewodniczył jej diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz Cuber. Podczas homilii zachęcał małżonków do modlitwy za siebie nawzajem. Na koniec było też indywidualne uroczyste błogosławieństwo każdej pary małżeńskiej.

Następnie małżonkowie przeszli do budynku Gimnazjum gdzie był ciepły posiłek, a następnie małżonkowie ze Stalowej Woli Jadwiga i Stanisław Zynwala wygłosili dwie konferencje. Pierwsza „Być królem, być królową w małżeństwie”. Zwrócili tu uwagę, że królować tzn. przede wszystkim służyć, zauważać potrzeby współmałżonka, dzieci i je zaspokajać, być królem to przede wszystkim kochać. Królem jest i mąż i żona, bo oni razem mają decydować o sprawach małżeńskich, rodzinnych. Żona dodatkowo jest królową, ona ma swoim pięknem i tym zewnętrznym, ale przede wszystkim wewnętrznym upiększać dom, rodzinę. Powinna też umieć słuchać…. znajdować czas dla męża i dzieci.

W drugiej konferencji na temat: „Małżeńska droga do świętości” prowadzący zwrócili uwagę na to, że świętość to rzecz powszechna, każdy jest do niej wezwany według słów: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44). Każdy jest do niej wezwany. Małżonkowie od momentu ślubu są nawzajem odpowiedzialni za swoje zbawienie, mają sobie w tym pomagać, a tak naprawdę to razem powinni iść drogą do świętości. Przykładem tego, że jest to możliwe są dwie pary małżeńskie wyniesione na ołtarze w tym trzecim tysiącleci: Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi, ogłoszeni błogosławionymi w 2001 r. oraz, ogłoszeni świętymi 15 października 2015 r.

Dzień skupienia dla małżonków zakończył się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego i udzieleniem błogosławieństwa.

Czytaj więcej:

Postawić na rodzinę

Ponad dwadzieścia małżeństw uczestniczyło regularnie we wszystkich spotkaniach w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych odbywających się w dniach od 12 do 15 kwietnia w Sandomierzu.

W kolejnym już mieście naszej diecezji można było przeżyć rekolekcje ewangelizacyjne skierowane szczególnie do małżeństw i rodzin. Tym razem spotkania odbywały się w kościele parafialnym św. Józefa w Sandomierzu oraz lokalach tworzących zaplecze parafii jak również w kościele św. Michała Archanioła przy Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Organizatorami ewangelizacyjnego przedsięwzięcia były małżeństwa z Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie oraz członkowie Diakonii Ewangelizacji. – Organizacja rekolekcji to bardzo poważne wyzwanie. Trzeba ogarnąć bardzo dużo wielkich i małych spraw. Najpierw wybór odpowiedniego czasu i miejsca. Potem zaproszenia – czy dobrze napisane, czy zrozumiałe, czy zachęcają do przyjścia, itd. Następnie zaangażowanie grupy animatorów, przygotowanie materiałów do pracy w grupach, powołanie odpowiedzialnych do poszczególnych posług. Tysiące pytań i drobiazgów, o które trzeba zadbać – podkreślają koordynatorzy akcji Danusia i Jurek Łatka. – Były momenty, że wydawało się mi, że nie podołamy, że wszystko nas przerasta. Ale mój małżonek wszystkie moje obawy kwitował jednym stwierdzeniem „Rekolekcje to dzieło Boże i trzeba to oddać Panu Bogu, a On się tym zajmie”. I tak było. Wszystko organizacyjnie szło naprawdę bardzo gładko. Gdy coś mnie niepokoiło, to za chwilę już było na to rozwiązanie. Pan nas w oczywisty sposób wspomagał i wlewał niesamowity pokój w serce – dodaje Danusia. – Dziś chcemy powiedzieć „Panie z Tobą wszystko jest możliwe” – puentują małżonkowie.

Program rekolekcji oparty na kerygmacie, czyli prawach życia duchowego, prowadzący próbowali przekazać nie tylko za pomocą słowa i osobistego świadectwa, ale również filmu, dramy czy pantomimy. Ogromne znaczenie miały również spotkania w małych grupach podczas których małżonkowie uczestniczący w rekolekcjach mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz popytać o rozwiązania, które wypływały z doświadczeń innych małżeństw. Poza codzienną Eucharystią, to właśnie poprzez nabożeństwa ewangelizacyjne i konferencje, prowadzący ubogacali uczestników swoim świadectwem życia. – Poprzez konferencję i nasze osobiste świadectwo pragnęliśmy ukazać piękno duchowości małżeńskiej, która zbliża małżonków do Pana Boga i zarazem do siebie, cementując ich miłość. Realizując dary – zobowiązania, które mamy w Domowym Kościele, małżeństwo może kroczyć wspólną, piękną drogą do świętości. Dzieląc się naszym świadectwem, staraliśmy się zachęcić małżonków zwłaszcza do czytania Pisma Świętego oraz wspólnej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej dając przykłady jakie to przynosi owoce w naszym życiu – zaznaczają Halina i Stanisław Pikulowie prowadzący konferencję o duchowości małżeńskiej.

Jak podkreślają uczestnicy: – Rekolekcje pomogły nam uświadomić sobie jak przez współmałżonka w zwykłych, prostych słowach przemawia do nas Jezus. Doświadczyliśmy także tego, że nawet jeśli wszystko się sypie i jesteśmy niepewni tego co będzie jutro, to jeśli tylko ufamy Bogu, On nas zawsze wspiera i o nas nie zapomina. Mąż od pewnego czasu ma problemy zdrowotne i martwi się o naszą przyszłość. Już pierwszego dnia rekolekcji podczas spotkania w grupach pierwszy fragment Pisma Świętego jaki rzucił się mu w oczy mówił „Nie lękaj się” – zaznaczają z radością Magdalena i Jakub Kobierscy.

Świadectwem życia dzielili się również ludzie młodzi zaangażowani w Ruch Światło-Życie, a posługujący w Diakonii Ewangelizacji. Jak można było usłyszeć od uczestniczących małżeństw, to właśnie wiara i zapał młodych robił na nich duże wrażenie. – Był to dla nas cenny czas doświadczenia wspólnoty ludzi, których Panem jest Jezus Chrystus. Szczególnym umocnieniem dla nas było świadectwo młodych ludzi, którzy swoją autentyczną służbą i miłością do Jezusa poruszyli nasze serca utwierdzając nas, że tylko oddanie swojego życia Jezusowi da nam prawdziwą radość i wolność. A to z kolei zobowiązuje nas byśmy w codziennym życiu byli odważnymi świadkami naszego Pana i Zbawiciela – dzielą się Lucyna i Józef Klocek. Czas rekolekcji się zakończył, ale teraz przyszła pora na wdrażanie w życie usłyszanych prawd i korzystanie z doświadczenia innych. – To co dobre trzeba zabrać ze sobą i pozwolić Bogu systematycznie zmieniać nasze życie – podkreślali na odchodne uczestnicy ewangelizacyjnego spotkania.

Ks. Adam Stachowicz

Czytaj więcej:

Sympozjum Katolików Świeckich – „Świeccy Kościoła Sandomierskiego” – 21 kwietnia 2018 [Zapowiedź]

Katolicy świeccy stanowią ponad 99% członków Kościoła katolic­kiego i już ta liczba wskazuje na doniosłą ich rolę nie tylko w samym Kościele, ale również w społeczeństwie. Siłą katolików świeckich jest nade wszystko ich potencjał ewangelizacyjny. W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” z 2003 roku święty Jan Paweł II stwierdził, że „odgrywają oni niezastąpioną rolę w głoszeniu i służbie Ewangelii na­dziei” (EE 41).

Przeżywając Jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej nie można zapomnieć  o wielkim  znaczeniu i roli katolików świeckich, dlatego zapraszamy na sympozjum pt. „Świeccy Kościoła Sandomierskiego”, które odbędzie się 21 kwietnia (sobota) 2018 roku, w Domu Katolickim pw. św. Józefa w Sandomierzu.

Diecezjalny Dzień Świętości Życia w Stalowej Woli – 24 marca 2018r.

Rozpoczęto Mszą Św. pod przewodnictwem Ks. Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Tomasza Cubera, kapłanów oraz licznie zgromadzonych wiernych. W uroczystości uczestniczyli również doradcy życia rodzinnego oraz studenci.

Podczas homilii Ks. Tomasz Cuber podkreślił jak wielką wartością jest ludzkie życie, którego jedynym Panem jest tylko Bóg. Nikomu pod żadnym pozorem nie wolno życia odebrać. Przybliżył również na czym polega Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy. I polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz wstawiennictwem Św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam(łem), a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu dałeś”

Można do modlitwy dołączyć dowolnie wybrane postanowienie. Imię dziecka zna tylko Bóg. Podczas Mszy Św. do Duchowej Adopcji przystąpiło ok 60 osób. Były też osoby, które zdecydowały się podczas Mszy św. przystąpić do Duchowej Adopcji. Na zakończenie Ks. Tomasz udzielił wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa.

Maria Kryszpin

Czytaj więcej:

Wielkopostne Rekolekcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Radomyślu n/Sanem w dniach 23-24.03.2018 [Relacja]

W dniach 23-24.03.2018 r. blisko 40 osób SRK Diecezji Sandomierskiej przeżywało święty czas rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym AUGUSTIANUM w Radomyślu n/Sanem. Był to głęboko przeżyty czas modlitwy, zadumy i bliskości z Bogiem.

W pierwszym dniu rekolekcji ks. dyrektor Tomasz Cuber poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które ofiarowaliśmy w intencji małżeństw          i rodzin. Po Apelu Jasnogórskim i modlitwie na zakończenie dnia, którą ubogacił ks. Tomasz grą na gitarze i wspólnym śpiewem, spotkaliśmy sie w auli na czas rozmowy niedokończonej. Ks. Tomasz przypomniał o czekających nas kolejnych wydarzeniach w bieżącym roku jubileuszowym 200-lecia istnienia diecezji, do uczestnictwa w których zaprosił nas również prezes SRK pan Krzysztof Szatan.

Pierwszą konferencję w drugim dniu rekolekcji poprowadził ks. dyrektor Tomasz Cuber, a kolejne wygłosił dyrektor Domu Rekolekcyjnego ks. Marian Bolesta. Ks. Tomasz mówił o potrzebie modlitwy w życiu człowieka, która jest tak potrzebna człowiekowi jak powietrze, woda. Bez modlitwy człowiek staje się ubogi, oddala się od Ojca, który kocha nas mimo naszych grzechów. Bóg wie co jest dla nas dobre, dlatego zawsze powinniśmy przyjmować Jego wolę    z ufnością dziecka Bożego. Każde cierpienie, smutek łączyć z krzyżem Chrystusa i zawierzyć się Jego miłosierdziu.

W kolejnej konferencji ks. Marian stosując różne eksperymenty przybliżył nam wartość życia duchowego i potrzebę nawrócenia. Bóg kołacze do drzwi naszych serc, tylko trzeba usłyszeć Jego głos, aby mógł wejść…Zabrzmiały słowa o wielkiej miłości Boga, gdyż „Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieci” (Ps 145,9). Nie można czynić zło na próbę, bo nawet raz popełniony zły czyn może przekreślić całe życie człowieka. Grzech zniewala i tak jak z pięknym pudełkiem, lecz w środku pustym człowiek może uczynić swoje życie bez wartości. Bóg czeka na powrót każdego człowieka, który odchodzi i pragnie obdarzyć go swoim miłosierdziem.

Był też czas na przemyślenia i rachunek sumienia oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. W czasie Eucharystii mogliśmy w pełni uczestniczyć przystępując do Komunii św. Ostatnim punktem naszych rekolekcji była modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego i uroczyste Błogosławieństwo na zakończenie czasu rekolekcji.

Krystyna Rusin

Czytaj więcej: