Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 7 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, Luty 25, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

„Rodzina Bogiem silna” – spotkanie Dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin z parafianami w Nowej Dębie – 22 października 2017 [Relacja]

 „Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości i smutku, bez  względu na dobry czy zły los.”

św Jan Paweł II

W dniu 22 października 2017 r. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie odbyło się spotkanie  Dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i  Rodzin ks. dr Tomasza Cubera z parafianami pod hasłem „Rodzina Bogiem silna” Niedzielne, rodzinne świętowanie odbywało się na każdej Mszy Św.

W centralnej Eucharystii o godz. 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz, który zwrócił uwagę na pojawiające się we współczesnym świecie zagrożenia wiary w rodzinie i małżeństwie.  Po homilii małżonkowie odnowili uroczyście zobowiązania przyrzeczenia małżeńskiego. Był to akcent promocji małżeństwa i rodziny. Podczas Eucharystii została wprowadzona w posługę dekanalnej doradczyni życia rodzinnego pani Iwona Kupiec.

Po końcowym Błogosławieństwie wolontariusze Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba, którzy byli współorganizatorami tej uroczystości udali się do domu katechetycznego na spotkanie. Podczas spotkania ks. Tomasz  wskazał na cele i priorytety duszpasterstwa rodzin i funkcjonowanie KCPR w różnych obszarach jego kompetencji. Ustalono, że w przyszłym roku odbędzie się w Dekanacie Nowa Dęba Dzień Świętych, w którym wezmą udział wszystkie parafie Dekanatu. W imieniu organizatorów, gdzie KCPR jest współorganizatorem , dyr. SOK-u zaprosił wszystkich na wykład i debatę ks. prof. Tadeusza Guzę  nt. „Co to są chrześcijańskie korzenie Polski?”, które odbędzie się w Sok-u 4 listopada o godz. 16.00.

Maria Mroczek

Czytaj więcej:

Jubileusz V-lecie działalności Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Padwi Narodowej – 21.10.2017 [Relacja]

W dniu 21.10.2017 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Padwi Narodowej obchodziło uroczyście 5-lecie swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z całej Diecezji Sandomierskiej z Prezesem p. Krzysztofem Szatanem na czele.

Mszę św. przewodniczył  Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin ks. dr Tomasz Cuber. Podkreślił wkład pracy stowarzyszenia dla dobra rodzin, zwłaszcza potrzebujących pomocy. Rodziny katolickie, a szczególnie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, mają dawać świadectwo chrześcijańskie. Być solą i światłem, podkreślał ks. dyrektor, by życie nie straciło sensu, miało wartość. Nie można kroczyć w ciemności lecz iść za Chrystusem. To zadanie dla każdego z nas. Ks. dyrektor podkreślał również słowa Ojca św. Franciszka. Mówiąc o zasadach życia rodziny wymieniał pamięć, modlitwę i misję czyli pomoc drugiemu człowiekowi.

Taką też działalność charytatywną przez 5 lat swojego istnienia czyni Koło SRK w Padwi Narodowej, o czym mówiła Prezes Koła p. Helena Surowiec. Pomagają wielu ludziom ubogim, współpracują z Bankiem Żywności i wielu wolontariuszami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były z tej okazji gratulacje, życzenia i kwiaty. Dalsze wspólne świętowanie odbyło się w Domu Ludowym, gdzie panie ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przygotowały dla wszystkich smaczny posiłek. Uroczystość uświetnił zaproszony zespół muzyczny.

Oprac. Krystyna Rusin

Czytaj więcej:

Duszpasterstwo rodzin to duszpasterstwo więzi

W dniach 20-22 października w Ośrodku Rekolekcyjnym „Quo vadis” w Sandomierzu odbywały się rekolekcje dla doradców życia rodziny diec. sandomierskiej. Prowadził je ks. Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 40 doradców.

Rekolekcje rozpoczęły się wezwaniem Ducha Świętego i Mszą świętą. Podczas homilii ks. Jacek Goleń przywołując list św. Piotra „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,7), mówił, aby przerzucić to tragiczne wydarzenie z przed kilku godzin, jakie miało miejsce w Vivo w Stalowej Woli, na Pana. Nic lepszego na ten moment nie możemy zrobić. „Módlmy się za poszkodowanych, ale i za tego nożownika, o miłosierdzie Boże”. I zaprosił, aby każdy spróbował wejść w osobistą relację z Chrystusem i słuchał, bo On ma każdemu z nas coś do powiedzenia.

W czterech konferencjach w kolejne dni mówił o duszpasterstwie rodzin nawiązując do adhortacji Papieża Franciszka Amoris Laetitia. „Duszpasterstwo rodzin to duszpasterstwo więzi. Oparte jest ono na czterech filarach:

  1. Pierwszeństwo działania łaski Bożej
  2. Miłość duszpasterska
  3. Prawo krzyża
  4. Kościół ma być misyjny”

Pierwszy filar czyli pierwszeństwo łaski. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na kilka istotnych spraw:

– Ważne aby pamiętać, że Bóg działa w człowieku zanim dotrzemy do niego. Że On idzie przed nami. To nie my jesteśmy zbawicielami. Jeden jest Zbawiciel – Chrystus Pan. My mamy pomagać ludziom odkryć łaskę Bożą, którą każdy człowiek ma w sobie od chrztu świętego.

– Ważne też, żeby się za nich modlić, zanurzać ich we Krwi Pana Jezusa.

– Należy pamiętać, że nie jesteśmy prywatnymi osobami, instruktorami do nauki metody, ale posłanymi, o czym świadczy Misja, którą dostajemy od biskupa. To nie tylko papier, który co roku podbijamy, ale to misja głoszenia Słowa. Stąd bardzo ważna jest formacja doradców, ważniejsza od instruktarzu.

Drugi filar czyli miłość duszpasterska.

– Miłość to troska o drugiego człowieka, pełna wyrzeczeń.

– Miłość w duszpasterstwie objawia się poświęconym czasem, zainteresowaniem człowiekiem, próbą zrozumienia go, szacunkiem do wolności człowieka, znalezieniem w każdym człowieku dobra.

– Nigdy nie należy oceniać, bo nie znamy motywów danego działania człowieka.

– Tylko wtedy mogę być świadkiem miłości i mieć postawę miłosierdzia, kiedy sam liczę na miłosierdzie, kiedy przyznaję się do swojej bezsilności. Wtedy miłosierdzie Boże będzie przez nas przepływać.

– Uznać swoją bezsilność, to nie znaczy użalać się nad sobą (smutek to najcięższy eliksir Złego Ducha), ale oddawać swoją słabość Bogu, jak św. Paweł: „Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” (2 Kor 12, 9).

Czytaj więcej:

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 21 października 2017 [Relacja]

W dniu 21 października w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 9.00 Mszą Święta w Kaplicy,  której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, diecezjalny Duszpasterz  Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Krzysztof Szatan, przedstawiając porządek obrad, który zebrani zatwierdzili do realizacji. Następnie ks. dyr. Tomasz Cuber omówił zamierzenia w związku z obchodami dwusetnej rocznicy erygowania Diecezji Sandomierskiej.

Sprawozdanie z działań Zarządu Głównego za okres od 19 listopada 2016 roku do 20 października 2017 roku  złożył prezes  Krzysztof Szatan. Zwrócił uwagę zebranych na działania merytoryczne w minionym roku i przedstawił informację o stanie finansów Stowarzyszenia. Krystyna Rusin, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, w sprawozdaniu z kontroli działalności i dokumentacji Stowarzyszenia nie wniosła uwag. Zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania. Zatwierdzono też plan pracy Stowarzyszenia na 2018 rok, z uwzględnieniem wydarzeń jubileuszowych.

Po dyskusji, zebrani przyjęli dwie uchwały, podkreślając potrzebę utrzymania aktywnych działań i konieczność realizacji przyjętego planu. Prezes Krzysztof Szatan podjął zobowiązanie reaktywacji działalności i założenia nowych kół w: Koprzywnicy, Zawichoście, Bidzinach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedstawił też zebranym stan przygotowań do konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ”,  która odbędzie się 18 listopada  w Domu Katolickim  w Sandomierzu. Dla każdego koła rozdano po 10 plakatów i 10 zaproszeń. Poprzez ks. dziekanów skierowano do rozpowszechniania na tablicach przykościelnych 220 plakatów, celem poinformowania wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie zakończono modlitwą, którą poprowadził ks. Tomasz Cuber.

Czytaj więcej:

IV KONGRES DLA ŻYCIA I RODZINY – Rewolucja kulturowa dzisiaj: społeczeństwo, szkoła, rodzina – WARSZAWA, 26.10.2017