Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 7 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, Luty 19, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim – 19 października 2018 [Relacja]

19 października w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie osób, którym  bliska jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Wprowadzeniem do merytorycznych zadań jakie stoją przed Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie była wspólna Msza Święta. Przewodniczył jej ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Podczas eucharystii podkreślał jak ważna jest w życiu każdego człowieka rodzina, w niej powinien każdy uczyć się tego co jest najpiękniejsze aby później ofiarować to wszystko bliźniemu. Ks. Dyrektor przywołał postać bł. Jana Pawła II, który rodzinę uważał za najważniejsze dobro. Następnie ubogaceni wiarą przedstawiciele KCPR, Domowego Kościoła oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  uczestniczyli w spotkaniu. Dokonano analizy działań podjętych przez KCPR w bieżącym roku. Wszystkie inicjatywy spotkały się z uznaniem ks. Dyrektora. Podsumowując działania ks. dr Tomasz Cuber wskazał jeszcze inne możliwości pomocy rodzinie, które powoli będą wdrażane w Janowie Lubelskim.

Wizyta ks. Dyrektora dodała wszystkim otuchy i sił do dalszego posługiwania potrzebującym.

Anna Mazur

Czytaj więcej:

Program rekolekcji dla Doradców Życia Rodzinnego Sandomierz – 19-21.10. 2018 r.

Piątek:

18.30 – kolacja
19.30 – konferencja I
20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św.
Apel Jasnogórski

Sobota:

7.30 – modlitwy poranne
8.00 – śniadanie
8.45 – konferencja II
9.30 – kawa
10.15 – nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi św.
11.30 – Msza św.
12.30 – obiad
15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia
czas na integrację
17.30 – Różaniec św.
18.00 – kolacja
wieczór modlitewny

Niedziela:

7.30 – modlitwy poranne
8.00 – śniadanie
8.45 – konferencja III
9.30 – kawa
10.15 – praca w grupach
11.30 – Msza św.
12.30 – obiad

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października 2018

15 października w obchodzony w całej Polsce Dzień Dziecka Utraconego w godzinie miłosierdzia w kaplicy na tarnobrzeskim cmentarzu na Sobowie, kapłani wraz z wiernymi modlili się za dzieci Diecezji Sandomierskiej, które zostały utracone oraz ich rodziców i rodziny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej ks. Tomasz Cuber.

Ból rodziców po stracie dziecka trudno porównywać z jakimkolwiek innym ludzkim doświadczeniem. Człowiek nigdy jednak nie pozostaje sam wobec cierpienia. Bóg, Jezus Chrystus, który doświadczył męki i umarł na krzyżu za każdego człowieka zaprasza, byśmy przede wszystkim u Niego szukali pokrzepienia w tym, czego w życiu doznajemy, obiecuje dać siłę do znoszenia trudności jakich doświadczamy żyjąc na ziemi. Nie cofnie czasu ani go nie przyspieszy, jednak daje nadzieję, „otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już odtąd nie będzie” (Ap 21,4).

Dla chrześcijanina śmierć nie oznacza ostatecznego końca. Życie doczesne jest pielgrzymką do domu Ojca. Dla jednych jest ono trwającą latami wędrówką, dla innych zaledwie krótką podróżą. To Bóg jest Panem życia i śmierci. Stawianie pytania „dlaczego” pozostaje dla nas często bez odpowiedzi, świadczy o naszej ludzkiej bezradności wobec śmierci. W obliczu cierpienia możemy jednak zaufać, że dla Boga ważny jest każdy człowiek, pragnie on zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego też mimo, iż Kościół jednoznacznie nie wypowiedział się na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu, współczesna teologia idzie w kierunku, by postulować nadzieję zbawienia tychże dzieci. Rytuał pogrzebowy zawiera elementy takie, jak w przypadku pogrzebu dziecka ochrzczonego. Pogrzeb dziecka jest wydarzeniem ułatwiającym przeżycie żalu, dlatego również polskie prawo daje możliwość rodzicom do pochowania swego dziecka bez względu na wiek lub czas trwania ciąży. Grób jest miejscem pozwalającym zachować pamięć o zmarłym, świadczącym o jego realnym życiu i śmierci. Czasami pojawia się pytanie małżonków „to ile my właściwie mamy dzieci?”. Wtedy łatwiej odpowiedzieć zgodnie z prawdą np. „mamy czworo, z czego dwoje zmarło.

 

Po Eucharystii udano się do grobu dziecka utraconego, gdzie po modlitwie w intencji dzieci i ich rodziców odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Czytaj więcej:

Wręczenie Misji Kanonicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 30 września 2018 roku w parafii Świętej Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas Mszy Świętej o 9 godz. Pani  Sylwia Król otrzymała Misję Kanoniczną uprawniającą do posługi narzeczonym, małżonkom i rodzinom.  Wydarzenie to poprzedziło podziękowanie dotychczasowej Doradczyni Życia Rodzinnego Pani Grażynie Rzepce posługując w tej parafii ponad 20 lat. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Obecna również była również Diecezjalna Doradczyni Pani mgr Maria Kryszpin.

Czytaj więcej:

Konferencja „Solidarni z Rodziną”- wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole w roku jubileuszu 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej i 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 29 września w Domu Katolickim pod honorowym patronatem JE Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza odbyła się kolejna z cyklu Konferencja „Solidarni z Rodziną” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania, w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej było wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji ks. dr Tomasz Cuber Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin przybliżył zebranym postać śp. Aliny Kowalskiej, zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i poradnictwa rodzinnego Diecezji Sandomierskiej. Pani Alina Kowalska pochodziła z Ostrowca Św. w środowisku lokalnym była doceniana za wielkie zaangażowanie w pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdowały się w bardzo trudniej sytuacji życiowej. Na te cele pozyskiwała środki finansowe, otwierała świetlice środowiskowe. To jej zasługą było utworzenie domu rekolekcyjnego w Jędrzejowie koło Ostrowca. 25 marca 2012 roku w 20. rocznicę wyznaczenia przez papieża Jana Pawła II nowych granic diecezji w Polsce została uhonorowana przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza tytułem „Protector Vitae”. Alina Kowalska zmarła 13 sierpnia 2018 roku, w swoim życiu zawsze wierna Bogu i oddana drugiemu człowiekowi. Uczestnicy konferencji w modlitwą uczcili jej pamięć.

Oficjalną część konferencji otworzył Krzysztof Szatan prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Przedstawił on cele i założenia spotkania przywitał zaproszonych gości i uczestników. Następnie słowa wprowadzenia do zebranych skierował ks. Bp Edward Frankowski, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tematu konferencji dla współczesnego człowieka. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, przywołał słowa „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Zwrócił uwagę, że pamięć o przeszłości i tożsamość narodowa jest bardzo ważna w obecnych czasach globalnego społeczeństwa.
„Wychowanie patriotyczne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła” to temat wykładu ks. dr. Tomasza Cubera. W swoim wystąpieniu między innymi podkreślił on rolę rodziny. Stwierdził, że „mówiąc o patriotyzmie o różnych aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym rolę rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczpospolitej, przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają nade wszystko na rodzinie”. W podsumowaniu wykładu odwołał się do wydanego przez biskupów polskich w 2017 roku dokumentu „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, którym biskupi stwierdzili, że „wielka lekcja polskiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tylko dana, ale i zadana. Polska była, jest i powinna pozostać we współczesnej Europie i świecie symbolem solidarności, otwartości i gościnności.”

Konieczność współpracy Rodziny i Szkoły w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży to temat wykładu dr Urszuli Bąk. W jednym z punktów wykładu dr Urszula Bąk stwierdziła, że „Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym mieści się w ogólnie rozumianym wychowaniu, zwłaszcza wychowaniu ku wartościom i jest jego szczególną emanacją. W swoim wykładzie spróbowała odpowiedzieć na pytanie do czego można sprowadzić wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym? W odpowiedzi mamy stwierdzenie, że istotą takiego działania jest wspomaganie wychowanków aby uznali te wartości za ważne i umiejscowili je na wysokiej pozycji w budowanej przez siebie hierarchii wartości a następnie byli gotowi do ich urzeczywistniania. Podkreśliła i przypisała szczególną rolę w wychowaniu patriotycznym rodzinie i szkole. To tam powinno być wychowanie dzieci i młodzieży na patriotów. Poprzez jednolity przekaz historii, wzorów zachowań członka narodu, obywatela jest warunkiem skutecznego i prawidłowo przebiegającego procesu socjalizacji patriotycznej.

Podczas konferencji wystąpił zespół muzyczny ze Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Zespół tworzą nauczyciele- Pani Aneta Trościńska i Renata Kaczorowska- Warton oraz uczennice Klaudia Huk i Zofia Krakowiak. Przerywniki muzyczne między wykładami były zapowiedziane przez Panią Dyrektor Joannę Szmuc z odpowiednio dobranym komentarzem. Zespół wykonał utwory muzyczne: „Twoja miłość jak ciepły deszcz … .”, „Cisza, modlitwa Katyńska”, „Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej … .” , „Pytasz mnie: co to jest patriotyzm”. Występ był pokazem patriotyzmu w praktyce. Konferencję podsumował Pan Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Na koniec ks. Bp Edward Frankowski wszystkim uczestnikom spotkania pobłogosławił i podziękował za wspaniałą inicjatywę.

Opracowała:
Alicja Szatan

Czytaj więcej: