Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 7 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, Październik 20, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Rejonowy Dzień Skupienia dla Doradców Życia Rodzinnego – 9 lutego 2018 [Relacja]

9 lutego 2019, w sobotę, doradczynie z rejonu Tarnobrzeg i Sandomierz przeżywały swój doroczny dzień skupienia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele p.w. św. Barbary w Tarnobrzegu, którą odprawił ks. dr Tomasz Cuber w intencji Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw Diecezji Sandomierskiej.

W kazaniu ks. Dyrektor zwrócił uwagę na Hymn o miłości św. Pawła jako drogowskaz dla każdego człowieka. Szczególnie wśród swoich najbliższych trudno jest kierować się miłością na co dzień. Trzeba mieć to stale na uwadze, gdyż miłość to najistotniejsza cnota, z której będziemy sądzeni po śmierci. W relacjach musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny i nikt nie będzie taki jak my byśmy chcieli. Mamy być otwarci na drugiego człowieka, angażować się w budowanie relacji poprzez ofiarowanie swojego czasu i swojej gotowości do pomocy.  W tym wszystkim nie możemy zapominać o miłości do siebie, która nie jest egoizmem, ale właściwą postawą, z której czerpiemy chęć do kochania Boga i bliźnich.

Po Mszy św. zebrane doradczynie na czele z doradczynią diecezjalną p. Marią Kryszpin i ks. Tomaszem udali się na dalszy ciąg spotkania w sali przy parafii św. Barbary, gdzie co roku jesteśmy traktowani bardzo serdecznie i dziękujemy Gospodarzom za gościnność.

Ks. Tomasz Cuber omówił z doradczyniami główne wydarzenia w roku 2019 w naszej diecezji i w kalendarium Duszpasterstwa Rodzin. Najważniejsze będą obchody 20-tej rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Centralne uroczystości planowane są 9 czerwca na Błoniach w Sandomierzu. Będzie to okazja do spotkania rodzin naszej diecezji a w szczególności małżeństw z 20-letnim stażem.

Pani Maria Kryszpin przygotowała dla nas wykład o różnych rodzajach pobożności, często mylonych z prawdziwą pobożnością oraz test na 5 języków miłości jakimi są: czułe słowa, konkretna pomoc, prezenty, wspólnie spędzony czas i dotyk.

Dzień skupienia zakończył się wspólną modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.

Dziękuję za wspólnie spędzony czas, który zawsze sprzyja lepszemu poznawaniu się i wymienianiu doświadczeń w naszym posługiwaniu w poradniach. Pamiętajmy w modlitwie o sobie wzajemnie a w szczególności za rodziny i małżeństwa naszej diecezji przeżywające kryzysy, aby Bogiem silne przezwyciężyły wszelkie trudności.

Czytaj więcej:

Spotkanie Dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Modliborzycach – 4 lutego 2019

W dniu 4 lutego 2019 roku  odbyło się spotkanie Dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Modliborzycach. Woluntariusze zgromadzili się na wspólnej Eucharystii , której przewodniczył  ks. dr Tomasz Cuber- Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

Ks. Marek Danek jako Dekanalny Duszpasterz Rodzin, zapraszał do angażowania się nowych woluntariuszy w prace na rzecz wspierania rodziny.

Następnie,  licznie przybyli  przedstawiciele większości parafii dekanatu razem ze swoimi pasterzami zgromadzili się na opłatkowej wieczerzy, przy której zapoznano się z kalendarzem działań przewidzianym na rok 2019.

Ksiądz dyrektor podzielił się doświadczeniami innych centrów z terenu diecezji i podziękował za dotychczasową pracę, licząc na dalszą współpracę.

Czytaj więcej:

Dzień skupienia dla małżeństw z Dekanatu Połanieckiego – 3 lutego 2019

Małżeństwo i rodzina, a przede wszystkim zdrowe małżeństwo i zdrowa rodzina, są wielkim bogactwem społeczeństwa, a także Kościoła. Aby prawidłowo kształtować swoje małżeństwo, rodzinę, małżonkowie i rodzice potrzebują troski i wsparcia ze strony wielu instytucji życia publicznego, a także Kościoła. Wychodząc naprzeciw potrzebom małżeństw i rodzin w dniu 3 lutego 2019 roku zorganizowano w parafii MB Wspomożenia Wiernych w Połańcu dzień skupienia dla małżeństw we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej oraz Dekanalnym Duszpasterzem Małżeństw i Rodzin.

Dzień skupienia był okazją do wspólnej modlitwy, pochylenia się nad wyzwaniami jakie stoją przed współczesną rodziną, a także do umocnienia więzi małżeńskiej poprzez specjalne błogosławieństwo, które otrzymywali małżonkowie po zakończonej Mszy świętej.

W homilii ks. Tomasz Cuber – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin podkreślał jak bardzo ważne jest budowanie właściwych relacji i więzi w małżeństwie i rodzinie. Zauważył, że wiele problemów, z którymi przychodzi zmagać się współczesnej rodzinie ma swoje podłoże w braku relacji, rozmowy. Wiele rodzinnych domów jest dziś jedynie hotelami, w których domownicy nocują. Dom rodzinny powoli traci dziś status miejsca, które łączy, jednoczy, w którym się wzrasta, dojrzewa, uczy kochać Boga i bliźniego. Dlatego potrzebne jest dziś rodzinie – zaznaczał ks. Cuber – bycie ze sobą i dla siebie. Poświęcanie sobie czasu, uwagi. A przede wszystkim konieczna jest modlitwa małżonków za siebie nawzajem, która jest spoiwem więzi małżeńskiej.

Po Mszy świętej o godz. 12.00 w domu parafialnym odbyło się spotkanie, podczas którego zebrani małżonkowie mogli wysłuchać prelekcji Państwa Barbary Drelich-Scilanga i Cologero Scilanga.

Czytaj więcej:

Spotkanie opłatkowe Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Raniżów – 27 stycznia 2019 [Relacja]

W parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie, 27 stycznia w niedzielne popołudnie, odbyło się spotkanie opłatkowe Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Raniżów.

Członkowie KCPR z dekanatu Raniżów zgromadzili się najpierw w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie podczas mszy świętej której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej diecezji ks. dr Tomasz Cuber. Mszę koncelebrował ks. Andrzej Cag – proboszcz miejscowej parafii.

Następnie, na zaproszenie księdza proboszcza, uczestnicy spotkania przeszli do plebanii. Powitania, modlitwa i śpiew poprzedziły dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, wszystko to razem nadało spotkaniu niepowtarzalną, pełną ciepła atmosferę.

Pod przewodnictwem ks. dyrektora a zarazem w obecności Dekanalnego Duszpasterza Rodzin,  ks. Bogdana Piekuta, omówiono bieżące funkcjonowanie centrum i wymieniono się spostrzeżeniami z dotychczasowej działalności. Uzgodniono również kierunek dalszych działań mających na celu przedstawienie informacji o KCPR możliwie jak największej rzeszy ludzi tak aby każdy potrzebujący pomocy miał świadomość gdzie można się po nią zwrócić.

Czytaj więcej:

Jesteście w centrum troski Kościoła

W niedzielę 30 grudnia 2018 Świętej Rodziny odbyło się diecezjalne spotkanie rodzin i małżeństw w Trześni.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele pw. Świętej Rodziny, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z biskupem Eucharystię sprawowali kapłani pełniący posługę dekanalnych duszpasterzy rodzin, grup i stowarzyszeń wspierających rodziny oraz księża z dekanatu Gorzyce.

Na wspólne spotkanie i modlitwę przybyli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, Domowego Kościoła, Rycerzy Kolumba, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w działalność Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie oraz pary małżeńskie z diecezji i parafianie.

Bp Krzysztof Nitkiewicz mówił w homilii o rzeczywistym i symbolicznym wymiarze pielgrzymki Świętej Rodziny do Jerozolimy. Czerpiąc z niej inspirację, każda rodzina powinna być miejscem inicjacji religijnej i społecznej dzieci oraz ich harmonijnego dojrzewania w atmosferze miłości, aby w pewnym momencie mogły rozpocząć samodzielne życie. Jednak i wtedy wskazane jest, żeby dziadkowie, rodzice i najmłodsze pokolenie pozostawali ze sobą w bliskich relacjach.

Czytaj dalej na: diecezjasandomierska.pl