Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 8 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Kunów – 9 listopada 2018 [Relacja]

W dniu 9 listopada w parafii Kunów została odprawiona msza św.w intencji wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Kunów. Mszy św. przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin – ks. dr Tomasz Cuber.

Po uroczystościach w kościele wolontariusze KCPR spotkali się z ks. Tomaszem, gdzie został nakreślony plan pracy w najbliższym roku duszpasterskim. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze.

Czytaj więcej:

Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie – 14 listopada 2018 [Relacja]

Dnia 14 listopada 2018roku w Ożarowie w Kościele Parafialnym pod Wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika , o godz.17.30 odbyła się Msza Święta dla rodzin. Mszę Świętą Celebrowali : ks. Proboszcz Jan Ziętarski, ks. Grzegorz Wasąg oraz ks. dr Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Sandomierzu Tomasz Cuber. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie w salce parafialnej Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie. W spotkaniu udział wzięli ks. Proboszcz Jan Ziętarski, ks. Dyrektor dr Tomasz Cuber oraz członkowie.

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, jego organizacji ,rozwoju, a w szczególności promocji. Ks. Dyrektor dr Tomasz Cuber przedstawił plakat, który będzie zawieszony w gablocie Parafii. Na plakacie będą uwidocznione nr telefonów, poszczególnych szczebli pomocy. Spotkanie przebiegło pomyślnie w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze.

Agnieszka Łapińska

Spotkanie wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego – 8 listopada 2018 [Relacja]

W czwartek 8 listopada w parafii p.w Nawrócenia św. Pawła Apostoła odbyło się spotkanie wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego. W spotkaniu uczestniczył ks. dr Tomasz Cuber dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową pracę Centrum w zakresie prowadzonego poradnictwa i działań formacyjnych. Zwrócono uwagę na aktualizację informacji  o działalności KCPR w parafiach dekanatu sandomierskiego. Ks. Tomasz Cuber poinformował zebranych o propozycjach uaktualnienia działalność wszystkich KCPR w wymiarze diecezjalnym. Przedstawił projekt plakatu, którego grafika będzie wspólna dla wszystkich Centrów w diecezji.

W miłej atmosferze wspominano początki funkcjonowania działalności centrum i początki pracy wolontariuszy, mija właśnie 8 lat.

Czytaj więcej:

II Dzień Małżeństw i Rodzin dekanatu Nowa Dęba – 18 listopada 2018 [Relacja]

W niedzielę, 18 listopada 2018 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie obchodziliśmy po raz drugi Dzień Małżeństw i Rodzin naszego dekanatu, którego organizatorem było Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba. W tym szczególnym dniu modlitwy w intencji małżeństw towarzyszył nam ks. dr Tomasz Cuber, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, który głosił na każdej Mszy Świętej kazanie o tematyce związanej z rodziną.

Centralna Msza Św. odbyła się o godz. 11.30, której przewodniczył ks. Tomasz Cuber a koncelebrowali ks. Mariusz Krasula z Grębowa oraz ks. Tadeusz Ziętkowski z tutejszej parafii. Podczas kazania ks. Tomasz nawiązał do Dnia Niepodległości obchodzonego tydzień wcześniej, podczas którego rodziny tak pięknie obchodziły ten dzień wymachując biało-czerwonymi flagami i dumnie wyśpiewując Mazurek Dąbrowskiego. Takie pełne rodziny są radością wszystkich, całego narodu. Wychowanie się w pełnej rodzinie uczy właściwych postaw i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. To co przeszkadza w osiągnięciu prawdziwego szczęścia to pogoń za pieniędzmi, władzą i sukcesem. Paradoksalnie w obecnych czasach mamy tyle udogodnień kupionych za pieniądze a brakuje nam czasu dla siebie nawzajem. Nic nie zastąpi obecności drugiego człowieka. Człowiek, który odczuwa pustkę próbuje ją zapełnić i często tak wchodzi w nałogi. Depresje, nerwice i uzależnienia są skutkiem braku prawdziwego domu i głębokich relacji w rodzinie. Jeśli chcemy być szczęśliwi, kontynuował ks. Tomasz, to rodzice muszą się wzajemnie kochać i dzieci muszą wzrastać widząc swoich rodziców, którzy okazują sobie czułość i szacunek. Rodzina musi być oparta na fundamencie a tym jest od zarania dziejów Pan Bóg.

Na zakończenie Eucharystii małżeństwa obecne podchodziły do kapłanów trzymając się za ręce, aby otrzymać błogosławieństwo i obrazki z modlitwą za siebie nawzajem. Dla wielu był to wzruszający moment uwieńczony pocałunkiem.

Kolejnym punktem było spotkanie w domu parafialnym z pp. Wiesławą i Mirosławem Bąk z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy podzielili się z zebranymi swoim doświadczeniem pożycia małżeńskiego. Zwrócili uwagę na wielkie znaczenie wspólnej modlitwy oraz dialogu małżeńskiego. Nawiązali do trzech płaszczyzn, które umacniają małżonków. Są to: ołtarz – wspólna modlitwa, wspólnota stołu i wspólnota łoża małżeńskiego. Małżeństwo to dar i zadanie.

Konferencja zakończyła się odczytaniem modlitwy za męża i żonę, co uczynili pp. Dorota i Krzysztof Zuba.

Dziękujemy wszystkim rodzinom za obecność. Ks. wicedziekanowi kan. Janowi Niemiec za przybycie a w szczególności ks. Eugeniuszowi Nyczowi, proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, za gościnność. Wszystkim chętnym, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia i brali czynny udział w liturgii eucharystycznej składamy serdeczne Bóg zapłać.

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba

Czytaj więcej:

Spotkanie wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu niżańskiego – 13 listopada 2018 [Relacja]

W dniu 13 listopada w Sanktuarium Św. Józefa została odprawiona msza św.w intencji wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu niżańskiego. Mszy św. przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin – ks. dr Tomasz Cuber.

Po uroczystościach w kościele wolontariusze KCPR spotkali się z ks. Tomaszem.

Gospodarz spotkania ks.dr Kazimierz Hara przedstawił plan dotychczasowej pracy Centrum.Wolontariusze w trakcie spotkania brali aktywny udział w dyskusji, zgłaszając swoje propozycje wzbogacenia działalności KCPR w naszym dekanacie.

Ponadto Ks. Tomasz przedstawił jednolity plakat Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiający zakres pomocy obowiązujący dla wszystkich dekanatów diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze ,ponadto ustalony został harmonogram dalszych spotkań wolontariuszy KCPR.

Czytaj więcej:

Spotkanie Dekanalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Połańcu – 7 listopada 2018

7 listopada w Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu odbyło się spotkanie Dekanalnego Centrum Pomocy Rodzinie. Przybył na nie dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej, ks. dr Tomasz Cuber. Obecny był także dziekan dekanatu połanieckiego, ks. Mariusz Piotrowski i dekanalny duszpasterz rodzin, ks. Michał Łukasik.

Ks dyrektor przedstawił najnowsze informacje swojego wydziału, zwracając uwagę na nieustanną troskę o małżeństwa i rodziny, przejawiającą się w licznych inicjatywach diecezjalnych i lokalnych. Uczestnicy omówili swoją działalność na terenie dekanatu, wspominając małżeński dzień skupienia.

w Koniemłotach czy parafialny rodzinny piknik zorganizowany w tej parafii. Podkreślono konieczność zorganizowania kolejnych spotkań w szerszym gronie, proponując zaproszenie imienne młodych małżeństw. Omówiono także propozycję nowego, diecezjalnego plakatu o działalności dekanalnych centrów. Ustalono również datę spotkania świątecznego i małżeńskiego dnia skupienia w przyszłym roku. Spotkanie zakończono modlitwą w intencji rodzin dekanatu.