Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej – Strona 9 – Strona interentowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
poniedziałek, Sierpień 19, 2019

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Spotkanie wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego – 8 listopada 2018 [Relacja]

W czwartek 8 listopada w parafii p.w Nawrócenia św. Pawła Apostoła odbyło się spotkanie wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego. W spotkaniu uczestniczył ks. dr Tomasz Cuber dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową pracę Centrum w zakresie prowadzonego poradnictwa i działań formacyjnych. Zwrócono uwagę na aktualizację informacji  o działalności KCPR w parafiach dekanatu sandomierskiego. Ks. Tomasz Cuber poinformował zebranych o propozycjach uaktualnienia działalność wszystkich KCPR w wymiarze diecezjalnym. Przedstawił projekt plakatu, którego grafika będzie wspólna dla wszystkich Centrów w diecezji.

W miłej atmosferze wspominano początki funkcjonowania działalności centrum i początki pracy wolontariuszy, mija właśnie 8 lat.

Czytaj więcej:

II Dzień Małżeństw i Rodzin dekanatu Nowa Dęba – 18 listopada 2018 [Relacja]

W niedzielę, 18 listopada 2018 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie obchodziliśmy po raz drugi Dzień Małżeństw i Rodzin naszego dekanatu, którego organizatorem było Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba. W tym szczególnym dniu modlitwy w intencji małżeństw towarzyszył nam ks. dr Tomasz Cuber, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, który głosił na każdej Mszy Świętej kazanie o tematyce związanej z rodziną.

Centralna Msza Św. odbyła się o godz. 11.30, której przewodniczył ks. Tomasz Cuber a koncelebrowali ks. Mariusz Krasula z Grębowa oraz ks. Tadeusz Ziętkowski z tutejszej parafii. Podczas kazania ks. Tomasz nawiązał do Dnia Niepodległości obchodzonego tydzień wcześniej, podczas którego rodziny tak pięknie obchodziły ten dzień wymachując biało-czerwonymi flagami i dumnie wyśpiewując Mazurek Dąbrowskiego. Takie pełne rodziny są radością wszystkich, całego narodu. Wychowanie się w pełnej rodzinie uczy właściwych postaw i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. To co przeszkadza w osiągnięciu prawdziwego szczęścia to pogoń za pieniędzmi, władzą i sukcesem. Paradoksalnie w obecnych czasach mamy tyle udogodnień kupionych za pieniądze a brakuje nam czasu dla siebie nawzajem. Nic nie zastąpi obecności drugiego człowieka. Człowiek, który odczuwa pustkę próbuje ją zapełnić i często tak wchodzi w nałogi. Depresje, nerwice i uzależnienia są skutkiem braku prawdziwego domu i głębokich relacji w rodzinie. Jeśli chcemy być szczęśliwi, kontynuował ks. Tomasz, to rodzice muszą się wzajemnie kochać i dzieci muszą wzrastać widząc swoich rodziców, którzy okazują sobie czułość i szacunek. Rodzina musi być oparta na fundamencie a tym jest od zarania dziejów Pan Bóg.

Na zakończenie Eucharystii małżeństwa obecne podchodziły do kapłanów trzymając się za ręce, aby otrzymać błogosławieństwo i obrazki z modlitwą za siebie nawzajem. Dla wielu był to wzruszający moment uwieńczony pocałunkiem.

Kolejnym punktem było spotkanie w domu parafialnym z pp. Wiesławą i Mirosławem Bąk z Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy podzielili się z zebranymi swoim doświadczeniem pożycia małżeńskiego. Zwrócili uwagę na wielkie znaczenie wspólnej modlitwy oraz dialogu małżeńskiego. Nawiązali do trzech płaszczyzn, które umacniają małżonków. Są to: ołtarz – wspólna modlitwa, wspólnota stołu i wspólnota łoża małżeńskiego. Małżeństwo to dar i zadanie.

Konferencja zakończyła się odczytaniem modlitwy za męża i żonę, co uczynili pp. Dorota i Krzysztof Zuba.

Dziękujemy wszystkim rodzinom za obecność. Ks. wicedziekanowi kan. Janowi Niemiec za przybycie a w szczególności ks. Eugeniuszowi Nyczowi, proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, za gościnność. Wszystkim chętnym, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia i brali czynny udział w liturgii eucharystycznej składamy serdeczne Bóg zapłać.

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Nowa Dęba

Czytaj więcej:

Spotkanie wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu niżańskiego – 13 listopada 2018 [Relacja]

W dniu 13 listopada w Sanktuarium Św. Józefa została odprawiona msza św.w intencji wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu niżańskiego. Mszy św. przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin – ks. dr Tomasz Cuber.

Po uroczystościach w kościele wolontariusze KCPR spotkali się z ks. Tomaszem.

Gospodarz spotkania ks.dr Kazimierz Hara przedstawił plan dotychczasowej pracy Centrum.Wolontariusze w trakcie spotkania brali aktywny udział w dyskusji, zgłaszając swoje propozycje wzbogacenia działalności KCPR w naszym dekanacie.

Ponadto Ks. Tomasz przedstawił jednolity plakat Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiający zakres pomocy obowiązujący dla wszystkich dekanatów diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze ,ponadto ustalony został harmonogram dalszych spotkań wolontariuszy KCPR.

Czytaj więcej:

Spotkanie Dekanalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Połańcu – 7 listopada 2018

7 listopada w Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu odbyło się spotkanie Dekanalnego Centrum Pomocy Rodzinie. Przybył na nie dyrektor Wydziału Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej, ks. dr Tomasz Cuber. Obecny był także dziekan dekanatu połanieckiego, ks. Mariusz Piotrowski i dekanalny duszpasterz rodzin, ks. Michał Łukasik.

Ks dyrektor przedstawił najnowsze informacje swojego wydziału, zwracając uwagę na nieustanną troskę o małżeństwa i rodziny, przejawiającą się w licznych inicjatywach diecezjalnych i lokalnych. Uczestnicy omówili swoją działalność na terenie dekanatu, wspominając małżeński dzień skupienia.

w Koniemłotach czy parafialny rodzinny piknik zorganizowany w tej parafii. Podkreślono konieczność zorganizowania kolejnych spotkań w szerszym gronie, proponując zaproszenie imienne młodych małżeństw. Omówiono także propozycję nowego, diecezjalnego plakatu o działalności dekanalnych centrów. Ustalono również datę spotkania świątecznego i małżeńskiego dnia skupienia w przyszłym roku. Spotkanie zakończono modlitwą w intencji rodzin dekanatu.

Dekanalny Dzień Skupienia dla małżeństw w dekanacie Baranów Sandomierski – 4 listopada 2018

Z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w dekanacie Baranów Sandomierski 4 listopada br. odbył się dekanalny dzień skupienia dla małżeństw.

W czasie Mszy św. przedpołudniowych ks. dr Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa rodzin głosił słowo Boże. Kaznodzieja podkreślał wielką wartość małżeństwa, pokazując jednocześnie, że małżonkowie są dla siebie darem od Boga. Mają chronić swoje małżeństwo jak największy skarb i podejmować nieustanną pracę nad jego rozwojem. Po zakończeniu każdej Mszy św. było udzielane indywidualne błogosławieństwo dla małżonków zebranych w kościele.

Po Mszy św. o godz. 1130 delegacje małżonków z poszczególnych parafii Dekanatu, a także parafianie gawłuszowiccy udali się do remizy w Gawłuszowicach. Dzięki gościnności Pań z lokalnego Stowarzyszenia uczestnicy spotkania mogli się posilić.

Po obiedzie spotkanie prowadzili Państwo Bąkowie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Małżonkowie, dając świadectwo własnego życia podkreślali wartość modlitwy w codziennym pokonywaniu trudności. To modlitwa buduje więź z Chrystusem i jednocześnie utwierdza małżeńską miłość, ucząc ofiary dla współmałżonka.

Uczestnicy spotkania nie tylko uważnie wsłuchiwali się w głos Państwa Bąków, ale także sami mieli okazję do złożenia świadectwa. Jedno z małżeństw opowiadało o swojej codziennej wspólnej modlitwie małżeńskiej. Wskazywali, że czas poświęcony Panu Bogu zawsze przynosi obfite owoce w ich życiu.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą mężów za żony i żon za mężów. Wiele osób biorących udział w spotkaniu było wdzięcznych za duchowe ubogacenie i pokazanie wielu dróg małżeńskiego życia. Dzień skupienia był także zachętą do włączenia się w Domowy Kościół.

Czytaj więcej:

III Dekanalny Dzień Małżeństw zorganizowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dek. Modliborzyce – 28 października 2018 [Relacja]

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

to słowa papieża Św. Jana Pawła II które są bardzo adekwatne w dzisiejszych czasach i podkreślają wartość małżeństwa i rodziny we współczesnych czasach.

Małżeństwo, Rodzinę, jako szczególną wspólnotę, kolebkę życia i miłości należy otaczać specjalną troską. W dniu 28 października 2018 roku na terenie parafii Św. Stanisława w Modliborzycach odbył się III Dekanalny Dzień Małżeństw zorganizowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dek. Modliborzyce.

Na zaproszenie odpowiedziało ponad 40 par. Mszę Św. sprawował ks. dr Tomasz Cuber, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw w Sandomierzu, który także wygłosił Kazanie na temat sytuacji małżeństwa i rodziny we współczesnych czasach. Po Mszy Świętej Małżonkowie wraz z duszpasterzami przeszli do pobliskiego Zespołu Szkół w Modliborzycach gdzie swoją konferencje na temat małżeństwa i rodziny wygłosiło włosko-polskie małżeństwo Drelich-Scilanga.

Po konferencji słowo do par małżeńskich wygłosił Dziekan dekanatu Modliborzyce ks. Krzysztof Woźniak mówiąc o wartości małżeństwa dla społeczeństwa i narodu a całość podsumował Ks. Marek Danek duszpasterz dekanalnego KCPR-u. Dziękujemy małżonkom za przybycie i wspólną modlitwę, organizatorom za przygotowanie spotkania.

Czytaj więcej: