Aktualności – Strona 8 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, Październik 21, 2018

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Sympozjum Katolików Świeckich – „Świeccy Kościoła Sandomierskiego” – 21 kwietnia 2018 [Zapowiedź]

Katolicy świeccy stanowią ponad 99% członków Kościoła katolic­kiego i już ta liczba wskazuje na doniosłą ich rolę nie tylko w samym Kościele, ale również w społeczeństwie. Siłą katolików świeckich jest nade wszystko ich potencjał ewangelizacyjny. W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” z 2003 roku święty Jan Paweł II stwierdził, że „odgrywają oni niezastąpioną rolę w głoszeniu i służbie Ewangelii na­dziei” (EE 41).

Przeżywając Jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej nie można zapomnieć  o wielkim  znaczeniu i roli katolików świeckich, dlatego zapraszamy na sympozjum pt. „Świeccy Kościoła Sandomierskiego”, które odbędzie się 21 kwietnia (sobota) 2018 roku, w Domu Katolickim pw. św. Józefa w Sandomierzu.

Diecezjalny Dzień Świętości Życia w Stalowej Woli – 24 marca 2018r.

Rozpoczęto Mszą Św. pod przewodnictwem Ks. Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Tomasza Cubera, kapłanów oraz licznie zgromadzonych wiernych. W uroczystości uczestniczyli również doradcy życia rodzinnego oraz studenci.

Podczas homilii Ks. Tomasz Cuber podkreślił jak wielką wartością jest ludzkie życie, którego jedynym Panem jest tylko Bóg. Nikomu pod żadnym pozorem nie wolno życia odebrać. Przybliżył również na czym polega Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy. I polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz wstawiennictwem Św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam(łem), a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu dałeś”

Można do modlitwy dołączyć dowolnie wybrane postanowienie. Imię dziecka zna tylko Bóg. Podczas Mszy Św. do Duchowej Adopcji przystąpiło ok 60 osób. Były też osoby, które zdecydowały się podczas Mszy św. przystąpić do Duchowej Adopcji. Na zakończenie Ks. Tomasz udzielił wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa.

Maria Kryszpin

Czytaj więcej:

Wielkopostne Rekolekcje Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w Radomyślu n/Sanem w dniach 23-24.03.2018 [Relacja]

W dniach 23-24.03.2018 r. blisko 40 osób SRK Diecezji Sandomierskiej przeżywało święty czas rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym AUGUSTIANUM w Radomyślu n/Sanem. Był to głęboko przeżyty czas modlitwy, zadumy i bliskości z Bogiem.

W pierwszym dniu rekolekcji ks. dyrektor Tomasz Cuber poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które ofiarowaliśmy w intencji małżeństw          i rodzin. Po Apelu Jasnogórskim i modlitwie na zakończenie dnia, którą ubogacił ks. Tomasz grą na gitarze i wspólnym śpiewem, spotkaliśmy sie w auli na czas rozmowy niedokończonej. Ks. Tomasz przypomniał o czekających nas kolejnych wydarzeniach w bieżącym roku jubileuszowym 200-lecia istnienia diecezji, do uczestnictwa w których zaprosił nas również prezes SRK pan Krzysztof Szatan.

Pierwszą konferencję w drugim dniu rekolekcji poprowadził ks. dyrektor Tomasz Cuber, a kolejne wygłosił dyrektor Domu Rekolekcyjnego ks. Marian Bolesta. Ks. Tomasz mówił o potrzebie modlitwy w życiu człowieka, która jest tak potrzebna człowiekowi jak powietrze, woda. Bez modlitwy człowiek staje się ubogi, oddala się od Ojca, który kocha nas mimo naszych grzechów. Bóg wie co jest dla nas dobre, dlatego zawsze powinniśmy przyjmować Jego wolę    z ufnością dziecka Bożego. Każde cierpienie, smutek łączyć z krzyżem Chrystusa i zawierzyć się Jego miłosierdziu.

W kolejnej konferencji ks. Marian stosując różne eksperymenty przybliżył nam wartość życia duchowego i potrzebę nawrócenia. Bóg kołacze do drzwi naszych serc, tylko trzeba usłyszeć Jego głos, aby mógł wejść…Zabrzmiały słowa o wielkiej miłości Boga, gdyż „Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieci” (Ps 145,9). Nie można czynić zło na próbę, bo nawet raz popełniony zły czyn może przekreślić całe życie człowieka. Grzech zniewala i tak jak z pięknym pudełkiem, lecz w środku pustym człowiek może uczynić swoje życie bez wartości. Bóg czeka na powrót każdego człowieka, który odchodzi i pragnie obdarzyć go swoim miłosierdziem.

Był też czas na przemyślenia i rachunek sumienia oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. W czasie Eucharystii mogliśmy w pełni uczestniczyć przystępując do Komunii św. Ostatnim punktem naszych rekolekcji była modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego i uroczyste Błogosławieństwo na zakończenie czasu rekolekcji.

Krystyna Rusin

Czytaj więcej:

Spotkanie wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu Łagów w Baćkowicach – 16 marca 2018

16 marca 2018 w parafii pw. Św. Mikołaja w Baćkowicach odbyło się spotkanie wolontariuszy KCPR.

Spotkanie rozpoczęło się mszą święta koncelebrowaną przez ks. dr Tomasza Cubera, Dziekana Dekanatu Świętokrzyskiego ks. Krzysztofa Kozieła, wicedziekana ks. Jerzego Kubika i ks. Bartłomieja Wilka.

Po mszy odbyła się droga krzyżowa w której rozważano zagrożenia współczesnych małżeństw i rodzin. Następnie wolontariusze udali się na spotkanie formacyjne. Ks. dr Tomasz Cuber Diecezjalny duszpasterz rodzin powitał wszystkich zebranych, przypomniał po co powstały DCPR oraz jakie zadania stoją przed nimi. Podał przykłady działań jakie mogą podejmować wolontariusze KCPR w ramach swojej pracy, Następnie podał plan działań jakie będą realizowane w ramach Roku Jubileuszowego.

Następne spotkanie odbędzie się się 4.04. 2018 r. w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie. Wolontariusze pozytywnie zmotywowani do pracy zakończyli spotkanie wspólną modlitwą.

Czytaj więcej:

Odzyskaj swoją wolność

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli już po raz czwarty zorganizowało warsztaty dotyczące uzależnień i współuzależnień. 10 marca blisko 80 osób uczestniczyło w parafii św. Jana Pawła II w Stalowej Woli w prelekcjach prowadzonych przez psychoterapeutę o. Adriana Lorysia OFM z Opatowa. – Warsztaty skierowane były nie tylko osób uzależnionych czy współuzależnionych, ale do wszystkich, jak chociażby do nauczycieli, którzy na co dzień w swojej pracy spotykają się z różnymi sytuacjami i różnymi osobami. Zapraszaliśmy na te prelekcje poprzez informacje zamieszczone na plakatach w szkołach i na miejskich ogłoszeniach. Chcieliśmy informacje przekazać poprzez parafie, a nawet poprzez uczestników organizowanych przez nas „Dni małżeńskich” – wylicza Jadwiga Zynwala, przewodnicząca KCPR w Stalowej Woli.

Tematem cyklu konferencji było zawołanie „Odzyskaj swoją wolność”. – Tematyka prelekcji dotykała wolności w związku z różnego rodzaju uzależnieniami. Najczęściej doskwierają uzależnienia od środków psychoaktywnych jak alkohol, narkotyki i tym podobne, ale też w tym roku podejmuję temat pomocy ludziom, którzy wchodzą we współuzależnienia i też w pewien sposób tracą wolność. Pokazywałem, że takie współuzależnienie pociąga za sobą wiele traum rodzinnych, pokoleniowych czy nawet społecznych. Chcę wskazać jak pomóc osobom, które weszły we współuzależnienia. W tych wypadkach stosujemy narzędzia duchowe, ale również terapeutyczne czy medyczne. Te narzędzia muszą iść razem – zauważa prelegent i dodaje: – Zauważamy coraz liczniejsze powstawanie tematycznych grup wsparcia związanych ze współuzależnieniem.

W programie sobotniego spotkania była Msza św., dwie konferencje oraz warsztat psychologiczny. Uczestnictwo w warsztatach było bezpłatne, a uczestniczący mogli uzyskać stosowne zaświadczenie. – Uzależnień obecne jest bardzo wiele i można by powiedzieć, że każdy za nas jest poniekąd od czegoś uzależniony. Widzimy też, że uzależnienie dotyczy nie tylko narkotyków czy alkoholu i tym podobnych, ale to może być telewizja, kawa, czy wiele innych. Prowadzący mówił nawet o 100 rodzajach uzależnień, a przez to i współuzależnień – puentuje organizatorka przedsięwzięcia.

Tekst i foto: ks. Adam Stachowicz

Czytaj więcej: