Litania do Świętej Rodziny – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
sobota, 23 września, 2023

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Litania do Świętej Rodziny

 • Kyrie, elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspomagaj nas.
 • Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
 • Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
 • Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
 • Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
 • Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
 • Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
 • Święta Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
 • Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
 • Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
 • Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
 • Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
 • Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci.
 • Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Święta Rodzino.
 • Od rozproszenia umysłu i serca,
 • Od oziębłości w służbie Bożej,
 • Od szukania przyjemności i wygód światowych,
 • Od przywiązania do dóbr ziemskich,
 • Od pragnienia próżnej chwały,
 • Od złej śmierci,
 • Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Święta Rodzino.
 • Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
 • Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
 • Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
 • Przez prace i trudy Wasze,
 • Przez modlitwy i milczenie Wasze,
 • Przez doskonałość czynów Waszych,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
 1. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
  W.Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.