Kursy przedmałżeńskie – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
wtorek, 16 kwietnia, 2024

Więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Kursy przedmałżeńskie

Kursy przedmałżeńskie - forma zwyczajna

Kursy przedmałżeńskie - forma zwyczajna

Przygotowanie to obejmuje dziesięć cotygodniowych spotkań. Po ich zakończeniu uczestnicy powinni wziąć udział w dniu skupienia, który jest okazją doświadczenia Miłosierdzia Bożego w Sakramencie Pokuty i Eucharystii, a także pozwala na osobistą modlitwę i refleksję.

Realizacja programu kursu przedmałżeńskiego powinna uwzględnić takie formy oddziaływania, jak konferencje, praca w grupach lub w parach narzeczonych w zależności od podejmowanego tematu, świadectwo małżonków oraz zadanie domowe  inspirujące do pracy nad sobą.

Kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sandomierskiej 2021

Dekanat Baranów Sandomierski


Dekanat Gorzyce


Dekanat Janów Lubelski


Dekanat Klimontów


Dekanat Koprzywnica


Dekanat Kunów 


Dekanat Modliborzyce


Dekanat Nisko


Dekanat Nowa Dęba


Dekanat Opatów


Dekanat Ostrowiec Świętokrzyski

Kurs Przedmałżeński w naszym dekanacie można odbyć poprzez cykl 10 cotygodniowych spotkań w Sali Michael przy parafii św. Michała (ul. Okólna 19).

Od września do maja zostaną zorganizowane trzy serie Kursu Przedmałżeńskiego według kalendarium podanego poniżej.

Temat 2021 2022
1. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus – Kościół – wiara? 24.09. 29.10. 18.02.  25.03.  6.05. 
2. Skąd się wziął sakrament małżeństwa?
3. Dlaczego i jak się spowiadać? 2.10. 5.11. 25.02.  1.04.  13.05. 
4. Chrzest dzieci jako konsekwencja chrześcijańskiego małżeństwa
5. Zakochanie a miłość – tymczasowe uczucie a trwała decyzja 8.10. 12.11.  4.03.  8.04.  20.05. 
6. Moralność życia małżeńskiego
7. Kształtowanie życia małżeńskiego 15.10. 19.11.  11.03.  22.04.  27.05. 
8. Kryzysy i konflikty małżeńskie
9. Znaczenie małżeństwa sakramentalnego 22.10. 26.11.  18.03.  29.04.  3.06. 
10.  Dekanalny Dzień Skupienia 

Treść i ważność obrzędu i przysięgi małżeńskiej

23.10.  27.11.  19.03.  30.04.  4.06. 

Udział w katechezach zakończy Dzień Skupienia dla narzeczonych

Forma nadzwyczajna Kursu Przedmałżeńskiego:

W przypadku, gdy narzeczeni z uzasadnionych powodów, takich jak zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, specyficzny rodzaj pracy itd. Kurs w formie nadzwyczajnej składa się z dwóch trzydniowych cyklów, które odbywają się w odstępie dwóch tygodni. Z takiej formy kursu na terenie naszej diecezji narzeczeni mogą skorzystać w Klasztorze Dominikanów w  Tarnobrzegu lub w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie.

Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej

Wszyscy narzeczeni przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są do odbycia, co najmniej trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

Tematy spotkań:

  1. Sakramentalna miłość małżeńska
  2. Godność miłości małżeńskiej
  3. Znaczenie metod naturalnego rozpoznawania płodności

Więcej informacji: www.kolegiata.ostrowiec.pl


Dekanat Ożarów


Dekanat Połaniec


Dekanat Raniżów


Dekanat Rudnik nad Sanem


Dekanat Sandomierz


Dekanat Stalowa Wola 


Dekanat Staszów


Dekanat Świętokrzyski


Dekanat Tarnobrzeg


Dekanat Ulanów


Dekanat Zaklików


Dekanat Zawichost

Kursy przedmałżeńskie - forma nadzwyczajna

Przygotowanie to ma charakter wyjątkowy i jest dopuszczalny w przypadku, gdy narzeczeni z uzasadnionych powodów, takich jak zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, specyficzny rodzaj pracy itd., nie mogą uczestniczyć w formie zwyczajnej katechizacji przedślubnej. Zgodę na uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim w formie nadzwyczajnej wydaje każdorazowo, dla poszczególnych nupturientów Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

Kurs przedmałżeński w formie nadzwyczajnej składa się z dwóch trzydniowych cyklów, które odbywają się w odstępie dwóch tygodni. Rozpoczyna się w piątek po południu, a kończy do południa w niedzielę Mszą Świętą. Na zakończenie drugiego cyklu ma miejsce dzień skupienia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność we wszystkich zajęciach.

Ośrodki duszpasterskie chętne do prowadzenia katechizacji przedślubnej w formie nadzwyczajnej, zgłaszają swój akces do Kurii Diecezjalnej, prosząc o pozwolenie na realizację tego rodzaju zadania.

Program, według którego prowadzona jest forma nadzwyczajna katechizacji narzeczonych, powinien liczyć minimum 10 godzin konferencji i 10 godzin warsztatów, zawierać kilka świadectw małżonków oraz kończyć się dniem skupienia.

Ilość uczestników nie może przekroczyć 20 par. Praca warsztatowa powinna odbywać się w grupach skupiających maksymalnie 7-8 par.

Klasztor Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu

Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://tarnobrzeg.dominikanie.pl/sakramenty/kurs-przedmalzenski/

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie

Więcej szczegółów na stronie: http://stalowawola.kapucyni.pl/kursy-przedmalzenskie