Aktualności – Strona 3 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
piątek, Listopad 24, 2017

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności

Duszpasterstwo rodzin to duszpasterstwo więzi

W dniach 20-22 października w Ośrodku Rekolekcyjnym „Quo vadis” w Sandomierzu odbywały się rekolekcje dla doradców życia rodziny diec. sandomierskiej. Prowadził je ks. Jacek Goleń, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 40 doradców.

Rekolekcje rozpoczęły się wezwaniem Ducha Świętego i Mszą świętą. Podczas homilii ks. Jacek Goleń przywołując list św. Piotra „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,7), mówił, aby przerzucić to tragiczne wydarzenie z przed kilku godzin, jakie miało miejsce w Vivo w Stalowej Woli, na Pana. Nic lepszego na ten moment nie możemy zrobić. „Módlmy się za poszkodowanych, ale i za tego nożownika, o miłosierdzie Boże”. I zaprosił, aby każdy spróbował wejść w osobistą relację z Chrystusem i słuchał, bo On ma każdemu z nas coś do powiedzenia.

W czterech konferencjach w kolejne dni mówił o duszpasterstwie rodzin nawiązując do adhortacji Papieża Franciszka Amoris Laetitia. „Duszpasterstwo rodzin to duszpasterstwo więzi. Oparte jest ono na czterech filarach:

  1. Pierwszeństwo działania łaski Bożej
  2. Miłość duszpasterska
  3. Prawo krzyża
  4. Kościół ma być misyjny”

Pierwszy filar czyli pierwszeństwo łaski. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na kilka istotnych spraw:

– Ważne aby pamiętać, że Bóg działa w człowieku zanim dotrzemy do niego. Że On idzie przed nami. To nie my jesteśmy zbawicielami. Jeden jest Zbawiciel – Chrystus Pan. My mamy pomagać ludziom odkryć łaskę Bożą, którą każdy człowiek ma w sobie od chrztu świętego.

– Ważne też, żeby się za nich modlić, zanurzać ich we Krwi Pana Jezusa.

– Należy pamiętać, że nie jesteśmy prywatnymi osobami, instruktorami do nauki metody, ale posłanymi, o czym świadczy Misja, którą dostajemy od biskupa. To nie tylko papier, który co roku podbijamy, ale to misja głoszenia Słowa. Stąd bardzo ważna jest formacja doradców, ważniejsza od instruktarzu.

Drugi filar czyli miłość duszpasterska.

– Miłość to troska o drugiego człowieka, pełna wyrzeczeń.

– Miłość w duszpasterstwie objawia się poświęconym czasem, zainteresowaniem człowiekiem, próbą zrozumienia go, szacunkiem do wolności człowieka, znalezieniem w każdym człowieku dobra.

– Nigdy nie należy oceniać, bo nie znamy motywów danego działania człowieka.

– Tylko wtedy mogę być świadkiem miłości i mieć postawę miłosierdzia, kiedy sam liczę na miłosierdzie, kiedy przyznaję się do swojej bezsilności. Wtedy miłosierdzie Boże będzie przez nas przepływać.

– Uznać swoją bezsilność, to nie znaczy użalać się nad sobą (smutek to najcięższy eliksir Złego Ducha), ale oddawać swoją słabość Bogu, jak św. Paweł: „Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” (2 Kor 12, 9).

Czytaj więcej:

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 21 października 2017 [Relacja]

W dniu 21 października w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 9.00 Mszą Święta w Kaplicy,  której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, diecezjalny Duszpasterz  Małżeństw i Rodzin. Walne zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Krzysztof Szatan, przedstawiając porządek obrad, który zebrani zatwierdzili do realizacji. Następnie ks. dyr. Tomasz Cuber omówił zamierzenia w związku z obchodami dwusetnej rocznicy erygowania Diecezji Sandomierskiej.

Sprawozdanie z działań Zarządu Głównego za okres od 19 listopada 2016 roku do 20 października 2017 roku  złożył prezes  Krzysztof Szatan. Zwrócił uwagę zebranych na działania merytoryczne w minionym roku i przedstawił informację o stanie finansów Stowarzyszenia. Krystyna Rusin, Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, w sprawozdaniu z kontroli działalności i dokumentacji Stowarzyszenia nie wniosła uwag. Zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania. Zatwierdzono też plan pracy Stowarzyszenia na 2018 rok, z uwzględnieniem wydarzeń jubileuszowych.

Po dyskusji, zebrani przyjęli dwie uchwały, podkreślając potrzebę utrzymania aktywnych działań i konieczność realizacji przyjętego planu. Prezes Krzysztof Szatan podjął zobowiązanie reaktywacji działalności i założenia nowych kół w: Koprzywnicy, Zawichoście, Bidzinach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedstawił też zebranym stan przygotowań do konferencji „SOLIDARNI Z RODZINĄ”,  która odbędzie się 18 listopada  w Domu Katolickim  w Sandomierzu. Dla każdego koła rozdano po 10 plakatów i 10 zaproszeń. Poprzez ks. dziekanów skierowano do rozpowszechniania na tablicach przykościelnych 220 plakatów, celem poinformowania wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie zakończono modlitwą, którą poprowadził ks. Tomasz Cuber.

Czytaj więcej:

IV KONGRES DLA ŻYCIA I RODZINY – Rewolucja kulturowa dzisiaj: społeczeństwo, szkoła, rodzina – WARSZAWA, 26.10.2017

Dzień poświęcony małżeństwu i rodzinie w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli – 15 października 2017 [Relacja]

W niedzielę – 15 października 2017 r. – w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli przeżywaliśmy dzień poświęcony tematyce małżeństwa i rodziny.

Nasza wspólnota parafialna gościła Ks. dra Tomasza Cubra – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, który modlił się z nami na Mszach świętych oraz skierował do nas słowo Boże.

Kaznodzieja wskazał na problemy, które w obecnych czasach dotykają małżeństwo i rodzinę, niszcząc tą piękną wspólnotę nazywaną „Kościołem domowym”. Jednocześnie w swoim słowie ukazywał w jaki sposób zaradzać tym problemom i jak je rozwiązywać. Nawiązując do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie szczególnie zachęcał, by w rodzinach odmawiano wspólnotowo modlitwę różańcowa, która powinna być cenną pomocą, aby rodziny były trwałe, silne wiarą, nadzieją i miłością.

Mamy nadzieję, że dzień ten pomoże, by małżeństwa i rodziny naszej parafii w codziennym życiu potrafiły tworzyć szczęśliwe wspólnoty, w których panuje atmosfera wzajemnej życzliwości i szacunku.

Ks. Grzegorz Staszczak

Pogrzeb dzieci nienarodzonych

15 października w Dzień Dziecka Utraconego o godz. 12.00 w parafii p.w. Trójcy Świętej w Stalowej Woli miała miejsce Msza Święta połączona z pochówkiem ośmiorga dzieci nienarodzonych.

Eucharystii przewodniczył ks. Dziekan Krzysztof Kida, a kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Jana Pawła II ks. Mariusz Kozłowski. Powiedział on między innymi, że winniśmy dziękować Bogu, za to, ze doczekaliśmy czasów kiedy możemy godnie pochować te dzieci. A zwracając się wprost do rodziców, którym bliskie jest doświadczenie śmierci dziecka mówił „Te dzieci to Aniołki, one wstawiają się za nami u Boga. Proście je o opiekę, o pomoc”.

Po Eucharystii kondukt z trumienką przeszedł do Grobu Dziecka Utraconego, gdzie po modlitwach trumienka z ciałkami została włożona do grobu. Uczestniczyło w nim sporo wiernych.

Czytaj więcej: