dzien_skupienia-102016Do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Skopaniu w dniu 15.10.2016r. pielgrzymowali członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, aby wspólnie przeżyć swój dzień skupienia i mieć możliwość zyskania odpustu zupełnego. Ks. Proboszcz Wiesław Gucwa serdecznie przywitał wszystkich, licznie przybyłych na spotkanie, na czele z Ks. Tomaszem Cuber Dyrektorem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, prezesem Zarządu p. Krzysztofem Szatanem oraz prezesami kół.

Spotkanie odbyło się od chwili pojednania z Bogiem i indywidualnej modlitwy, która wyciszając serca wprowadzała w głębsze i pełne spotkanie z Jezusem w Eucharystii. W czasie homilii ks. dyrektor podkreślił niezwykłą wartość modlitwy różańcowej. Szczególnie członkowie SRK, powinni dawać swoim życiem świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa. Nic tak też nie nauczy dzieci miłości do Boga, jak przykład własnych rodziców. Nie słowa lecz przykład rodziców, mówił ks. Tomasz Cuber, jest najlepszą nauką wiary i miłości do Boga. Ks. dyrektor wspominał również św. Jana Pawła II, który najpiękniej uczył modlitwy różańcowej.

Po wspólnej Eucharystii i poczęstunku wszyscy uczestniczący w dniu skupienia modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Był to czas głęboko przeżyty w jedności z Miłosiernym Chrystusem, który czeka na każdego człowieka, aby obdarzać go swoimi łaskami.

Oprac. Krystyna Rusin